NIEUW WERK | de wereld vraagt om zinvol nieuw werk

Zinvol nieuw werk in de Zingids

12 mei 2021 | Mary Span | Evolutiegids
De nieuwe wereld vraagt om zinvol nieuw werk

We staan ​​op een kruispunt van kansen als samenleving. We hebben de economische, technologische en wetenschappelijke middelen om het menselijk potentieel positief te beïnvloeden. Maar om dit te kunnen realiseren, moeten we de manier waarop we denken over de menselijke evolutie (het potentieel dat we allemaal hebben), topprestaties en mentale fitheid ‘herformuleren’. Het zijn geen afzonderlijke bezigheden. Ze maken deel uit van een onderling verbonden evolutiereis.

Iedereen wil zinvol nieuw werk. Maar er zijn vaak barrières die ons tegenhouden om een leven met meer duidelijkheid, doelgerichtheid en passie te leiden. Maar de status quo is voorbij. In plaats van het achternahollen van een hogere positie of het vergaren van nog meer geld hebben we de mogelijkheid om iets zinvollers te creëren.

Verschuiving in werk
De wereld is met de technologische ontwikkeling, de alom tegenwoordige connectiviteit en maatschappelijke verwachtingen ingrijpend veranderd, vaak sneller dan ons bedrijfsbeleid en -processen, onze eigen denkwijzen en praktijken, of onze sociale instellingen kunnen bijhouden. De coronapandemie heeft ons denken een andere richting opgestuurd. We ervaren over de hele linie een enorme verschuiving naar een nieuwe wereld van werk, nu business-as-usual op de grondvesten is geschud.

Geestelijke gezondheid
Verandering is altijd moeilijk – voor mensen en voor organisaties. Het vereist ruimdenkendheid, flexibiliteit, behendigheid, vertrouwen en optimisme.
Eerlijk gezegd kost het ook veel energie en hard werken. Maar in het algemeen is onze geestelijke gezondheid en ons gevoel van veiligheid en vertrouwen laag, verzwakt door de maandenlange pandemie, economische onrust, polarisatie en de zichtbaarheid van sociaal onrecht en de daaruit voortvloeiende onrust en onzekerheid.

Bedrijven staan onder druk, niet alleen financieel maar ook door de technologische veranderingen. Dramatische technologiegedreven veranderingen kunnen leiden tot veroudering van bedrijfsmodellen of hele bedrijfstakken. Klanten verwachten meer en meer. En professionals zoeken zinvol werk en ontwikkeling, maar hebben ook vaak basisondersteuning en vaardigheden nodig om relevant in de markt te blijven. Ondertussen hebben aandeelhouders hogere verwachtingen van groei en financiële prestaties.

Om te overleven en een toekomst te hebben, hebben bedrijven continue innovatie, groei en flexibiliteit nodig.

Paradoxaal genoeg hangt die innovatie en evolutie in onze door technologie gedreven wereld voor een groot deel af van mensen. En mensen gebruiken hun capaciteiten op honderd verschillende manieren gedurende de dag om een ​​beslissing te nemen, interactie te hebben met een teamlid of integer te handelen bij gebrek aan zekerheid. In deze nieuwe werkwereld moeten bedrijven creatiever en wendbaarder zijn dan ooit tevoren. En bedrijven vragen meer en meer van hun personeel. In deze onzekere en dynamische tijden is het voor mensen buitengewoon moeilijk om een keuze te maken welke evolutieroute ze het beste kunnen kiezen. En er zijn maar weinig psychologische en sociale ondersteuningsmiddelen in het bedrijf te vinden om vooruit te kunnen. Zonder ondersteuning zal het personeel moeite hebben om flexibel en vindingrijk te zijn, open te staan ​​voor nieuwe ideeën en diverse perspectieven te vinden.

Paradigmaverschuiving
Het doorbreken van de starheid en controle op de werkplek en het omverwerpen van de diepgewortelde processen en systemen kan chaos creëren, maar het kan ook bevrijdend zijn en energie geven. De nieuwe werkwereld vereist een paradigmaverschuiving van álle mensen in de organisatie – van hoog tot laag – en in de manier waarop organisaties omgaan met mensen en evolutie.

Redenen voor een ommezwaai
De transformatie van de organisatie kan ten eerste niet plaatsvinden zonder transformatie van het individu. Ten tweede zijn we in de eerste plaats menselijke wezens en dan pas medewerker. Niet andersom. Uit onderzoek naar betekenis en doel bleek zelfs dat persoonlijke evolutie de grootste bepalende factor voor mensen is. Professionale groei staat veel lager in de rankschikking. Ten derde is de vitaliteit en veerkracht van mensen van belang. Onder stress en onzekerheid werken bevordert de geestelijke gezondheid niet bepaald. Veerkrachtige werknemers zijn beter voorbereid om niet alleen met tegenslagen om te gaan, maar gedijen ook beter in onzekere tijden. Een goede geestelijke gezondheid ondersteunt leren, cognitieve behendigheid, aanpassingsvermogen en het vermogen om met anderen samen te werken.

Massaal op zoek naar zingeving
Nieuw onderzoek toont aan dat 9 van de 10 professionals bereid zijn een percentage van hun loon in te leveren als ze maar betekenisvol werk hebben. We zijn dus massaal op zoek naar zingeving. Mensen worden gelukkig als ze werk kunnen doen dat bij hun talenten past, als ze leuke collega’s hebben en zich gewaardeerd voelen. Dat weten we uit onderzoek.  Ze willen het gevoel hebben erbij te horen en een zinvolle bijdrage te kunnen leveren. Het geeft niet alleen een uplift voor de medewerker maar het bedrijfsleven heeft veel baat bij zingeving. Bijdragen aan iets groters betekent dat we onszelf en de organisatie overstijgen. Veel mensen kunnen heel hard werken, als ze ook maar energie kunnen halen uit wat ze doen. Dat zijn genoeg redenen om de menselijke maat en betekenisvol werk in de organisatie te implementeren.

James Suzman

James Suzman pleit voor een zinvol bestaan

Volgens antropoloog James Suzman kunnen we iets leren van de jager-verzamelaar van vroeger.

Mary Portas Kindness Economy

De vriendelijkheidseconomie komt eraan

De Engelse winkelgoeroe, Mary Portas, stelt dat The Kindness Economy de toekomst heeft.

COPYRIGHT | CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?