WISDOMKEEPERS | de roep van wijsheidsbewaarders

Wisdomkeepers | Mary Span

22 april 2018 | Mary Span | Evolutiegids

De roep van wisdomkeepers

De mensheid bevindt zich in een hele belangrijke evolutieperiode. Vaak wordt het woord evolutie verbonden met de evolutietheorie van Darwin. Maar evolutie via het recht van de sterkste brengt niet altijd vooruitgang. Veerkracht is de drijvende kracht. De wisdomkeepers, die ver af staan van de moderne wereld, zijn misschien wel de sleutel tot een veerkrachtige en duurzame evolutie.

De wisdomkeepers zijn wijze mensen die kunnen schakelen tussen verschillende bewustzijnslagen. Zij hebben de verbinding met al wat leeft kunnen en weten te behouden. Vaak ook overgeleverd door hun verre voorouders. Zij weten dat de mensheid zich bevindt in een geestelijke evolutie. Zij zeggen dat wij ons in een wereld bevinden die we een hele lange tijd ontkend hebben: ‘We zijn één kosmische familie. We zijn een van de vele manifestaties van bewustzijn. We zijn bewustzijn en we zijn allen één, we ondergaan dezelfde spirituele evolutie’.

De Oude Wijsheid is een in vele eeuwen opgebouwde wijsheid, die het hart en de kern is van alle geestelijke leringen die er op de aarde geweest zijn en nog steeds worden doorgegeven. Maar deze is bijvoorbeeld ook de basis van onze wetenschap.

Vooruitgang: the greatest show on earth?

Voor het eerst werden de leringen van de Oude Wijsheid door een vrouw naar buiten gebracht: Helena Blavatsky (1831 – 1891). Met haar boeken De Geheime Leer en Isis ontsluierd luidde ze in feite het Watermantijdperk in. Ze heeft niet alleen tal van Oosterse metafysische begrippen als karma en reïncarnatie in het Westen geïntroduceerd, maar ook een diepgaande poging gedaan de kern uit de oude godsdiensten zoals bijvoorbeeld de Boeddhistische, Egyptische, Joodse en Zoroastrische te halen. Daardoor kon ze aantonen dat alle metafysische systemen één basis en een doel hebben. Ze streed krachtig tegen de verstarde en materialistische ideeën in religie en wetenschap. Haar leven stond in het teken van één belangrijk doel: om de tijdloze wijsheid opnieuw onder de aandacht te brengen en daardoor universele broederschap te versterken. Blavatsky kan worden beschouwd als de geestelijke moeder van de theosofie, antroposofie, diverse rozenkruisers-bewegingen, de Theosofische Vereniging en andere religieus-filosofische organisaties.

Anderen begrijpen is kennis,
jezelf begrijpen is wijsheid.

Schrijfster Alice Bailey (1880 – 1949) borduurde daar met haar 24 boeken uitgebreid op voort, vaak ingegeven door haar Meester Djwhal Khul. Ze stichtte de niet-gouvernementele organisatie Lucis Trust (waaronder de Arcane School), die in vele landen actief is. Zij introduceerde het begrip en de onzichtbare groep van werelddienaren die daadwerkelijk actief is. Het zijn vaak mensen die onzelfzuchtig werken voor het welzijn van de mensheid als geheel. Belangrijk is ook dat Alice Bailey veel uitleg heeft gegeven over onder meer het ontstaan van de schepping, de samenstelling van de mens, telepathie, de illusie van de wereld, esoterische genezing.

In de huidige tijd is filosoof Ken Wilber een belangrijke evolutionaire denker en schrijver. Hij is belangrijk geworden door het maken van zijn integrale theorie van bewustzijn en schept daarmee een samenhangend beeld van het heelal. Dat is bijzonder omdat het gebaseerd is op inzichten uit de westerse psychiatrische en psychologische traditie, gekoppeld aan psychologische inzichten uit de contemplatieve tradities van west en oost. Vanuit zijn perspectief heeft de westerse wetenschappelijke traditie heel veel kennis opgeleverd van de ontwikkelingsstadia van mensen vanaf hun geboorte tot de periode waarin hun persoonlijkheid tot volle ontplooiing is gekomen. Hoewel Ken Wilber vooral bekend is vanwege zijn universele theorie die westerse en oosterse denksystemen integreert en door zijn vele geleerde publicaties over de religieuze en spirituele tradities in de wereld, is hij ook een spiritueel zoeker en mysticus.

Het nieuwe begint na aanvaarding van het oude.

Uiteraard zijn er vele andere denkers die de oude wijsheid omarmen te noemen, maar een belangrijke evolutionaire leraar, bestsellerauteur en anti-goeroe wil ik hier noemen: Eckhart Tolle. Tolle haalt met regelmaat uitspraken van Jezus, Boeddha en Zenmeesters aan. Hij vindt dat er een mooie waarheid in oude religies schuilt. Maar zelf heeft hij in één keer alle identificaties met zijn vorm, rol en identiteit achter zich gelaten. Zijn verleden leek uitgewist en de toekomst onbelangrijk. Het enige wat nog telde was het heden, waarin alles goed was. Hij was op een plek aangeland waar de meeste mensen zelden of nooit komen: het hier en nu. Volgens Tolle is er niets in de toekomst wat je meer jezelf kan maken dan het hier en nu.

De inspirerende documentaire DOWN to EARTH wordt nu al langere tijd in de filmtheaters vertoond en trok veel aandacht. Waarom? Omdat hierin de oude wijsheid zo prachtig tot leven komt. De ontmoetingen van de filmmakers Rolf Winters en Renata Heinen en hun kinderen met de verborgen wijzen der Aarde laten een diepe indruk na. Onbekende eenlingen, nederige maar charismatische individuen en werelddienaren die een eenvoudig bestaan hebben dat ver af staat van onze moderne maatschappij. De meeste van deze Earthkeepers stellen hun leven ten dienste van hun gemeenschap. Na lange tijd in afzondering te hebben geleefd zien deze oude wijzen dat het tijd is om in het licht te stappen en hun inzichten en wijsheid te delen met degenen die bereid zijn om te luisteren.

Geestkundige Freek van Leeuwen is ook belangrijk om hier te noemen omdat hij vanuit zijn mystieke ervaringen en zijn studie in natuurkunde en religieuze wijsbegeerte een boek over Geestkunde heeft geschreven waarin hij uitleg geeft over het ontstaan van de schepping en de geestelijke mens daarin. Het zijn wetenswaardigheden en wijsheden die je beroeren omdat het de zin van het bestaan verklaart.

Wisdomkeepers openen de deur,
je moet zelf binnengaan.

Er zijn vele groeperingen ontstaan uit de oude wijsheid. Hier wil ik het netwerk van de Evolutionary Leaders noemen, waarin de belangrijkste spirituele leiders uit de Verenigde Staten zich hebben verenigd. Het in 2006 opgerichte netwerk wil de wereld inspireren om bewust door deze huidige, cruciale transformatie heen te gaan richting eenheidsbewustzijn. Zij roepen op tot individuele en collectieve actie, omdat ze van mening zijn dat ieders participatie van vitaal belang is voor een gezonde en duurzame toekomst.

De mens schijnt graag te denken dat er een magische formule zit achter het aardse leven. De wetenschap creëert de verhalen waarnaar wij leven, en de wetenschap heeft ons de laatste honderd jaar een erg somber verhaal verteld. Ze heeft ons verteld dat we genen hebben die alleen goed zijn om door te geven aan de volgende generatie. Er wordt ons gezegd dat we buiten ons universum staan, dat we losstaan van de rest, dat we een eenzame vergissing zijn. We beseffen nu, mede door de kwantumtheorie, dat dit paradigma niet juist is. Dat we niet losstaan van de rest, dat we niet alleen staan, dat we met elkaar en met het leven in het universum verbonden zijn. Dat noemen we ook wel kwantumverstrengeling. De psychologie, sociologie, biologie, economie, parapsychologie, geneeskunde, politiek, ecologie, systeemtheorie, ethiek, moraal, theologie… ze worden allemaal op hun kop gezet door het idee dat iets onstoffelijks – geestelijk bewustzijn – werkelijk invloed heeft op het stoffelijke. De kwantumtheorie gaat ervan uit dat individuele hersenen van mensen tot groepen, samenlevingen en zelfs planeten verbonden of nog beter gezegd non-lokaal verstrengeld zijn. De oude wijsheidsbewaarders hebben nooit iets anders gezegd.

Mary Span
AUTEUR MARY SPAN | ©DOESPLUS! | 180422
Trendjournalist/publicist en auteur van het boek Zinvolle [W]evolutie.
Hou ervan je te inspireren en te activeren voor zinvolle evolutie
in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.
Bestaat het IK eigenlijk wel? | DoesPlus!

Bestaat het IK eigenlijk wel?

Het door de hersenen aangedreven individu, dat afwisselend het zelf, het ego of het IK wordt genoemd, staat centraal in het westerse denken. De oosterse visie zegt dat er geen ‘zelf’ is.

Symbioceen | DoesPlus!

Meet up in het symbioceen!

De mens heeft de natuur op de schop genomen en uitgebuit. Hoogtijd voor het Symbioceen.

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?

Geverifieerd door MonsterInsights