BEWUSTE [W]EVOLUTIE | het nieuwe paradigma van de mensheid

[W]evolutie | Mary Span

Vignet Mary Span | DoesPlus!
24 augustus 2015

Het is hoog tijd voor bewuste [w]evolutie van de mensheid

Voor een groot deel van onze geschiedenis waren we ons niet bewust van de evolutie. De blinddoek is af. Voor het eerst kunnen we de hele [w]evolutie in ons opnemen en ons proces van individuele en collectieve evolutie zien. We staan ​​aan de vooravond van een grote transitie: de volgende stap in de evolutie van het leven op deze planeet. We gaan van onbewuste evolutie via natuurlijke selectie naar bewuste [w]evolutie door keuze.

De huidige wetenschap – met name de kwantumtheorie, de snaartheorie en de theorie van alles – heeft fundamentele gevolgen voor ons denken in de moderne tijd. De religieuze kijk op de aarde als schepping van God wordt langzamerhand vervangen door het denkbeeld dat de aarde niet alleen een brokstuk van de zon is maar ook dat alles met alles verbonden is. Dit betekent dat alle mensen met elkaar verbonden zijn en dat acties van een enkeling impact hebben op anderen.

De nieuwe zienswijze die nu in de wetenschap begint te ontstaan, ziet de evolutie van het leven nu steeds meer als een rijk creatief en gezamenlijk proces waarin elk leven zich aanpast aan een ander leven om zo het voortbestaan van het leven op aarde mogelijk te maken. Ik noem dat bewuste [w]evolutie, een opzettelijke poging om onze individuele en collectieve evolutie vooruit te helpen. Het leidt tot meer zelfreflectie en steeds hogere vormen van individueel en collectief bewustzijn en een samenleving waarin sprake is van bredere cirkels van samenwerking, een toename van keuzevrijheid, creativiteit en bewuste evolutie.

Dat is DoesPlus voor jezelf, de ander,
de samenleving en de aarde.

In de industriële revolutie werden alle middelen gebruikt voor de evolutie van het ik, maar de volgende fase zal gaan over verantwoordelijkheid nemen voor [w]evolutie ofwel de evolutie van het individu én het collectief. Als we de evolutie van het ik en het wij combineren krijgen we wevolutie, waarbij naastenliefde en empathie, het inlevingsvermogen in de situatie, spiritualiteit, compassie en samenwerking, een belangrijke rol spelen.

Onze soort bepaalt in feite de toekomstige richting
van de evolutie op deze aarde.

Het is het met onze geestkracht inspelen op gemeenschapsvorming en ons realiseren dat alles met elkaar in relatie is: ik met mezelf, ik met de grote waarheid, wij met elkaar, wij met de wereld en de aarde en dat alles met een groter waarheidsbewustzijn. Deze nieuwe kijk op de evolutie van de kosmos heeft gevolgen voor onze lokale, nationale en internationale relaties, want deze zullen meer en meer worden bepaald door samenwerking, ecologische en collectieve overwegingen en verbinding met de natuur. De enige manier om ons van negativiteit te bevrijden is door naar onze instincten en neigingen te kijken, ons hart te laten spreken, ons te verbinden met onze innerlijke wijsheid en door bewuste keuzes in ons leven te maken. Dit is bewuste [w]evolutie in een notendop.

Laten we jongeren enthousiast maken voor [w]evolutie.

Het allerbelangrijkste is nu dat we jongeren voor een holistische [w]evolutievisie van de 21e eeuw enthousiast maken en hen aanmoedigen na te denken over samenwerking en het organiseren van de duurzame evolutie van onze bijzondere planeet. Ik roep je op om samen met anderen over de grenzen heen zorg te dragen voor een vitale biosfeer op aarde. Alleen als we gaan denken als één grote, wereldwijde familie, zullen we ons voortbestaan kunnen verzekeren en de planeet kunnen helen ten behoeve van toekomstige generaties. Je bent het aan jezelf en aan de volgende generatie verplicht!

Mary Span | DoesPlus!
AUTEUR MARY SPAN | ©DOESPLUS! | 150824
Trendjournalist/publicist en auteur van het boek Zinvolle [W]evolutie.
Hou ervan je te inspireren en te activeren voor zinvolle evolutie
in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.

Het [w]evolutie-model

1. Verbinding met en bescherming
van alle vormen van leven.
2. Bewuste co-creatie vanuit
hart, hoofd en handen.
3. Onderlinge dienstbaarheid
dmv integraal naoberschap.
4. Eerlijke markteconomie
met grenzen aan groei.
5. Veilige, ethische
& evolutionaire samenleving.
6. Rijnlands Model
met een wevolutionaire visie.
7. Evolutionair leiderschap
& democratie.
8. Gezonde aarde en
al het leven daarin.
9. Respect voor ieders vrijheid,
privacy, zelfontplooiing en geestelijke evolutie.
10. Integraal rentmeesterschap
in materiële en immateriële zin.

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?

Geverifieerd door MonsterInsights