NIEUWE WIJSHEID | verstrengelde minds

Nieuwe wijsheid, we zijn een | Mary Span

1 augustus 2023 | Mary Span | Evolutiegids

Verstrengelde minds:
onze geest reikt verder dan we denken

In de kwantumwereld gedragen de dingen zich anders dan in de echte, macroscopische wereld die we om ons heen kunnen zien en aanraken. Moderne wetenschappers zoals David Bohm, Fritjof Capra en Dean Radin geloven dat geest, intelligentie en bewustzijn integraal deel uitmaken van het bestaan in plaats van als afzonderlijke grootheden. Zijn onze minds met elkaar verstrengeld?

Kunnen we voelen wat er gebeurt met dierbaren duizenden kilometers verderop? Waarom zijn we soms zeker van de identiteit van een beller op het moment dat de telefoon overgaat? Bevatten intuïtieve ingevingen informatie over toekomstige gebeurtenissen? Is het mogelijk om waar te nemen zonder het gebruik van de gewone zintuigen? Veel mensen geloven dat dergelijke ‘paranormale verschijnselen’ zeldzame talenten of goddelijke gaven zijn. Anderen geloven helemaal niet dat ze bestaan. Maar het meest recente wetenschappelijke onderzoek toont aan dat deze fenomenen zowel reëel als wijdverbreid zijn en een onvermijdelijk gevolg zijn van de onderling verbonden, verstrengelde fysieke realiteit waarin we leven.

Er is sprake van maatschappelijk druk
om de realiteit van magie en paranormale
ervaringen te onderdrukken.

Albert Einstein (1879 – 1955) noemde verstrengeling zelfs ‘spookachtige actie op afstand’ – de manier waarop twee objecten door tijd en ruimte verbonden blijven, zonder op een conventionele manier te communiceren, lang nadat hun eerste interactie heeft plaatsgevonden. Zou een soortgelijke verstrengeling van geesten onze schijnbare paranormale gaven kunnen verklaren? 

Dean Radin, senior wetenschapper aan het Institute of Noetic Sciences, denkt van wel. Hij voorspelt zelfs dat verstrengeling in de toekomst onderwerp zal zijn van universitaire wetenschappelijke studies. “Wanneer het bewijs van het bovennatuurlijke overweldigend wordt en dit niet door het bestaande wetenschappelijke wereldbeeld kan worden begrepen, is dit een zeer belangrijk teken dat onze aannames over de werkelijkheid verkeerd zijn”, aldus Radin. “Binnen het magische wereldbeeld is alles diep met elkaar verbonden, dus als je van plan bent anderen schade toe te brengen, zul je waarschijnlijk uiteindelijk jezelf schade toebrengen.”

De overvloed aan populaire boeken over
de kracht
van positief denken zijn allemaal
gebaseerd op eeuwenoude magische principes.

Hoewel het algemene idee van verbindingen tussen lichaam en geest nu algemeen wordt aanvaard, werd het veertig jaar geleden als gevaarlijk ketterse onzin beschouwd. Veel wetenschappelijke disciplines komen langzaam tot de conclusie dat bewustzijn – de innerlijke vonk in levende wezens – veel belangrijker is dan eerder werd gedacht. Deze verschuiving van mening, gecombineerd met het idee dat de werkelijkheid een vorm van verstrengelde informatie is, zal zorgen voor een renaissance van oude wijsheid en vernieuwing van disciplines als psychologie, filosofie en medische wetenschap. We zullen dan een beter begrip hebben over wie en wat we werkelijk zijn. Maar óók wat de gevolgen zijn van ons gedrag op anderen en tenslotte op onszelf.

Magie en verstrengeling worden biologie.

Hoewel het idee dat de geest het fysieke lichaam kan beïnvloeden steeds acceptabeler wordt, is het ook waar dat de mechanismen die hieraan ten grondslag liggen nog steeds een compleet mysterie zijn. We weten (nog) niet wat de mentale invloed precies doet op ons eigen lichaam en op de minds van andere wezens en op andere fysieke organismen. We weten niet wat de gevolgen zijn van de mentale gesteldheid van een volk op de wereld als geheel. We vermoeden wel dat er gevolgen zijn, maar we weten niet hoe het werkt. We hebben gewoon geen idee van de grenzen van onze mentale invloed.

In feite leven we op verschillende niveaus van zijn: niet alleen op die van onszelf, maar ook op die van anderen. Inheemse volken geloven dat het mogelijk is om in contact te komen met de voorouders, ze naar het heden te brengen en toegang te krijgen tot de toekomst in het huidige moment. Tijd is vloeiend – heen en weer lopend in het nu. Er is geen scheiding tussen de drie. Alles kan tegelijk gebeuren. De uitgewerkte theorie van Rupert Sheldrake (1942) over morfische velden geeft ons een helder zicht op hoe de geestelijke wereld in elkaar zit, hoe groepen en culturen en samenlevingsvormen invloed op elkaar uitoefenen en wat onze plek als individu daarin is. De morfische velden en de resonantie tussen de morfische velden laten goed zien hoe je negatieve patronen kunt veranderen door zelf te veranderen.

Tot nu toe heeft de wetenschap eigenlijk alleen gekeken naar de bouwstenen van waaruit de materiële natuur bestaat maar heeft geen verklaring gezocht naar het functioneren van het geheel, het waarom van de uiterlijke vormen en structuren en hoe het mogelijk is dat individuen en organismes met elkaar samenwerken als één bewustzijn. Het is daarom hoog tijd om het oude paradigma te verlaten en de nieuwe wijsheid te omarmen.

Mary Span | DoesPlus!
AUTEUR MARY SPAN
| ©DOESPLUS | 230801
Trendjournalist/publicist en auteur van het boek Zinvolle [W]evolutie.
Hou ervan je te inspireren en te activeren voor zinvolle evolutie
in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.

De heiligheid van nieuwe wijsheid

We leven in een tijdperk waarin algemeen wordt aangenomen dat wetenschap en geloof met elkaar in conflict zijn. Wetenschap is een geweldig instrument. Het helpt ons nuttige dingen te ontdekken om ons leven beter te maken en mooie dingen over onze wereld te herkennen. We kunnen het bestaan ​​van God niet vanuit de natuur bewijzen, maar er zijn wetenschappelijke observaties, die de moeite waard zijn om over na te denken. Maar als we alles terugbrengen tot wat de wetenschap kan meten, dan doen jij en ik er niet meer toe. Geloven in God is de beste basis voor de wetenschap. De combinatie wetenschap en geloof vormt de nieuwe wijsheid van vandaag. Het brengt ontzag, samenhang en zingeving in het leven. Het is ook onze beste basis om te begrijpen wat een mens is, en waarom jij en ik en ander leven, oneindig waardevol zijn.
Make the shift | DoesPlus!

Making the shift is niet voor watjes

We ervaren iets buitengewoons. Een paradigmaverschuiving. Gaan we voor ‘business as usual’ of voor verandering?

Liefde | DoesPlus!

We zijn gevormd om verbinding te maken

Uit veel studies van zoogdieren, van de kleinste knaagdieren tot aan ons mensen, blijkt dat we sociale wezens zijn. Verbinding maken is dus essentieel.

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?

Geverifieerd door MonsterInsights