UPGIDS | wegwijzer voor zinzoekers

Me, we, us | Mary Span

Wegwijzer voor zinzoekers

De Upgids is een online wegwijzer voor zinzoekers. Het gaat om een verbindend leven in relatie met ik, wij en samen. Wat betekent het om verder te kijken dan jezelf en je op een groter doel te richten? Om verbindingen aan te gaan? De Upgids helpt je om te ontdekken hoe jij een rijk en voldaan leven kunt leiden.

We leven in een samenleving die prestatiegericht eigenbelang vooropstelt. Het beloont gedrag dat tot succes leidt en bevordert berekening en een echte ik-eerst-cultuur, die is ontworpen om ons competitief te maken. Met de oorlog in Oekraïne beseffen we met een harde klap dat het leven kostbaar is en dat het leven niet vanzelfsprekend is. Het moet anders. En het kan ook anders. Door bewust te worden, onze levenswijze aan te passen en ons te laten leiden door wat wérkelijk van waarde is. Door ons te richten op het welbevinden van alle mensen, van onze hele planeet en van zowel huidige als toekomstige generaties.

Wij zijn leden van één aardse gemeenschap en hebben een nieuwe drie-eenheid nodig die holistisch en inclusief is, die de hele planeet en alle soorten daarop omvat. Dus werk ik vanuit de drie-eenheid van soul, social & society. We zijn leden van de aardse gemeenschap en we maken ook deel uit van relaties. Dus als je voor de een betere wereld wilt zorgen, begin dan bij je ziel. Zorg voor de ziel is een vorm van zelfrealisatie. Als je thuis bent in jezelf, ben je thuis in de wereld. Alles wat je echt nodig hebt en wilt, zit in jou. Je bent in staat om elk probleem in relaties en in de wereld op te lossen met je innerlijke wijsheid. In 2023 zullen stappen worden gezet in de overgang van een vervreemdende kapitalistische naar een verbindende humane en natuurlijke samenleving.

Onthoud één ding: je bent goed zoals je bent. Ik roep je alleen op de stem van je hart te laten horen. Als je daarbij een holistische kijk hebt op soul, social & society, dan kun je zinvol leven met jezelf, met andere mensen en met de wereld.

Verbind in liefde!

COPYRIGHT | CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?