GEZONDHEID | stop de giftige spiraal

Stop de giftige spiraal | DoesPlus!

8 januari 2024 | Mary Span | Evolutiegids

Stop de giftige spiraal van vervuiling!

soil | DoesPlus!De EU in Brussel wil nog tien jaar lang glyfosaat, ondanks hun ambitieuze plan om schadelijke emissies en milieuvervuiling terug te dringen. De giftige vervuiling overal op aarde heeft funeste gevolgen voor mens en dier en dat kan leiden tot ziektes en gezondheidsproblemen. En dat is uitermate zorgelijk. In dit artikel zal ik de negatieve effecten van deze verontreinigingen onderzoeken en de mogelijke ziektes bespreken die kunnen ontstaan als gevolg van blootstelling aan vervuilde omgevingen.

De Europese Unie heeft het ambitieuze plan opgevat om schadelijke emissies en milieuvervuiling de komende decennia drastisch terug te dringen. Onderdeel daarvan is het in 2022 gelanceerde actieplan Verontreiniging naar Nul, dat erop is gericht lucht-, water- en bodemverontreiniging terug te brengen tot een niveau dat niet langer als schadelijk voor de menselijke gezondheid en het milieu wordt beschouwd.

Het helen van de
aarde kan overal beginnen.

Maar het uitbannen van glyfosaat werd door Brussel uitgesteld. Er wordt flink gelobbyd door machtige partijen uit het bedrijfsleven en werkgeversorganisaties. Zij doen er alles aan om het bedrijfsleven zo veel mogelijk te ontlasten, en de scherpe randen van het wetsvoorstel bij te slijpen. Onbegrijpelijk, gezien de vele gevaren.

De toxische stoffen die in de bodem en dus ook landbouwgrond terechtkomen, kunnen worden opgenomen door gewassen en uiteindelijk ons voedsel besmetten. Dit kan leiden tot voedselvergiftiging en verschillende gezondheidsproblemen bij de mens, variërend van maagklachten tot ernstige ziektes zoals kanker.

Vervuild veevoer.
Ja, indirect eten we het.

Chemische stoffen zoals pesticiden en herbiciden worden vaak gebruikt in de landbouw om gewassen te beschermen tegen ongedierte en onkruid. Deze chemicaliën kunnen in ons voedsel terechtkomen en bij langdurige blootstelling verschillende gezondheidsproblemen veroorzaken. Denk hierbij aan hormoonontregeling, neurologische aandoeningen en aantasting van de lever- en nierfunctie. Er zijn ook aanwijzingen dat PFAS, oftewel poly- en perfluoralkylstoffen, in de voedselketen terechtkomt. Er bestaat een verhoogd risico op verschillende ziekten, waaronder nier- en leveraandoeningen, schildklierproblemen, immunosuppressie en kanker.

De oceanen, die essentieel zijn voor het leven op aarde, worden zwaar getroffen door vervuiling en vergiftiging. Industriële en landbouwafvalstoffen, evenals olievervuiling, hebben een verwoestend effect op het mariene ecosysteem. Dit heeft niet alleen invloed op het leven in de oceanen, maar kan ook de menselijke gezondheid beïnvloeden. Het eten van vis en schaaldieren die besmet zijn met giftige stoffen kan leiden tot een opeenhoping van schadelijke chemicaliën in het menselijk lichaam, wat kan resulteren in neurologische aandoeningen en verminderde immuunfunctie.

Het is de eeuw van de
menselijke gedragscrisis,
voortkomend uit onaangepast
menselijk gedrag.

Luchtvervuiling is een ander ernstig probleem dat de menselijke gezondheid beïnvloedt. Meer dan 5% van de mondiale uitstoot houdt verband met conflicten en oorlogen, maar landen blijven de ware omvang verbergen. Schadelijke stoffen zoals fijnstof, stikstofoxiden en vluchtige organische stoffen kunnen worden ingeademd en leiden tot ademhalingsproblemen, allergieën en longaandoeningen zoals astma en chronische bronchitis. Bovendien kan langdurige blootstelling aan luchtvervuiling de kans op hart- en vaatziekten, beroertes en zelfs kanker vergroten. Nu de klimaatverandering steeds sneller op gang komt, is het absoluut noodzakelijk dat we de uitstoot van alle maatschappelijke activiteiten, zowel in vredestijd als in oorlog, kunnen begrijpen en minimaliseren. Maar als het gaat om militaire emissies of conflictemissies , blijft dit verlopig een wens.

Vieze lucht grootste moordenaar

18-01-24: Luchtverontreiniging wordt veroorzaakt door één zeer eenvoudig element: het verbranden van dingen. Hout is erger dan kool; kool is erger dan kerosine; kerosine is erger dan gas. Dus geef iedereen toegang tot schone brandstof om te koken, verwijder zwavel uit fossiele brandstoffen, kies de schoonste auto, rij minder en gebruik duurzame energiebronnen. Bron: De Correspondent.

Explosie van parkinson

15-01-24: Het aantal mensen met parkinson is in Nederland in 10 jaar tijd met 30 procent tot 40.000 gestegen. Aanverwante parkinson is tot 60.000 gevallen gestegen. Wereldwijd is het de snelst groeiende hersenziekte. Het pesticidenverband is onzeker, maar de aanwijzingen zijn sterk. Er is geen geneesmiddel voor. Bron: Podcast Volkskrant.

De menselijke gedragscrisis

13-01-24: Eén maand na Cop28 is de wereld verder dan ooit verwijderd van het bereiken van haar collectieve klimaatdoelstellingen. Volgens recent onderzoek ligt de menselijke ‘gedragscrisis’ aan de basis van al deze problemen, een term die is bedacht door een interdisciplinair team van wetenschappers. ‘We hebben onszelf sociaal ontwikkeld, net zoals we de planeet geo-engineeren’, zegt Joseph Merz, hoofdauteur van een nieuw artikel waarin wordt voorgesteld dat de ineenstorting van het klimaat een symptoom is van ecologische overshoot, die op zijn beurt wordt veroorzaakt door de doelbewuste uitbuiting van menselijk gedrag. We kunnen de klimaatcrisis niet aanpakken zonder het gedrag van mensen aan te passen én het economische systeem aan te pakken dat daarvoor verantwoordelijk is. Bron: The Guardian.

Ontmantel de
monopolisten!

Het is duidelijk dat de vervuiling en vergiftiging van landbouwgrond, voedsel, oceanen en lucht een ernstige bedreiging vormen voor het welzijn van de mens en dier. Het ecosysteem, waar 99% van onze calorieën vandaan komen, behandelen we als vuil. Stop om te beginnen met de schadelijke vormen van landbouw en veeteelt, stop met de productie van foodplastics en met de teelt van palmolie en soja voor veevoer. Het is verder van belang dat we als samenleving streven naar duurzame oplossingen om vervuiling radicaal te verminderen en het leven van toekomstige generaties te beschermen tegen de schadelijke effecten van milieuverontreiniging. Het ecosysteem van lucht, water en bodem: dit is niet het eigendom van bedrijven, industrie, natuurreservaten, landbouw of monopolisten alleen. De aarde is van ons allemaal!

Het is belangrijk om te weten dat we op dit moment nog steeds het tij kunnen keren. Echte vooruitgang wordt zelden op een gemakkelijke wijze geboekt. We hebben gezegd ‘wees groener’, ‘eet geen vlees’ of ‘vlieg minder’, maar intussen zijn alle dingen die gedrag sturen de andere kant op gegaan. We zitten midden in een menselijke gedragscrisis (een term die is bedacht door een interdisciplinair team van wetenschappers): het onvermogen en de passiviteit van mensen om hun gedrag te veranderen. De oplossing zal werk vergen en er zullen veel gewoonten moeten veranderen. Het vraagt om een hoog niveau van zelfbewustzijn en een diep begrip van de milieucrisis bij degenen aan de top van deze wereld, om te stoppen met onderlinge concurrentie, maar in plaats daarvan de noodzaak te zien om het algemeen belang in plaats van eigenbelang voorrang te geven en samen te werken om deze milieu-/maatschappelijke druk voor iedereen te verminderen. Misschien moeten we de monopolisten ontmantelen en de kleinschaligheid à la Friedrich Schumacher weer eren. Het is óók aan jou om onze planeet te behouden en deze in een betere staat achter te laten dan we haar aantroffen.

Gezocht:
Liefde voor de Aarde.

We kunnen niet langer aan de randen sleutelen en hopen dat kleine veranderingen een ineenstorting van het leven op aarde kunnen voorkomen. Henry Mentink, voorvechter van de nieuwe economie en oprichter van Het Veerhuis, is een vriend van de aarde. Niet voor niets. Zijn doel: de hele aarde op de UNESCO Werelderfgoedlijst krijgen. Op 22 april gaat Henry weer op krui-tocht via de EU in Brussel naar de UNESCO in Parijs. Burgeracties zijn hard nodig. Wie gaat Henry ondersteunen?

Mary Span | DoesPlus!

AUTEUR MARY SPAN | ©DOESPLUS! | 240108
Trendjournalist/publicist en auteur van het boek Zinvolle [W]evolutie.
Hou ervan je te inspireren en te activeren voor zinvolle evolutie
in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden

Hier volgt een overzicht uit verschillende bronnen:

Giftige spiraal | DoesPlus!

In Nederland speelt nu de vervuiling en bedreiging voor de gezondheid van Tata Steel rond IJmuiden, Chemours in Dordrecht en de uitstoot van 3M op de grens van België en Nederland, waar het eten van voedsel uit de omgeving ernstig wordt ontraden. Er bestaat een risico op kanker en parkinson. In Frankrijk speelt het ook.

Giftige spiraal | DoesPlus!

Drinkwaterbedrijf waarschuwt: PFAS uit water halen te duur en vervuilend. Betekent dit, dat het water duurder wordt?

Giftige spiraal | DoesPlus!

BASF en Bayer verkopen chemicaliën aan de suikerindustrie, ondanks verbanden met kanker.

Giftige spiraal | DoesPlus!

Roeipootkreeftjes kunnen klimaatverandering stoppen, maar chemische vervuiling oceanen bedreigt ze.

Giftige spiraal | DoesPlus!

Is soja goed of slecht? Feit is dat de grote hoeveelheid geïmporteerde soja – die voor heel veel producten worden gebruikt – veel bestrijdingsmiddelen bevatten. Er bestaat een risico op kanker. Gefermenteerde soja schijnt overigens minder schadelijk te zijn.

Giftige spiraal | DoesPlus!

In eten, water of andere producten kunnen stoffen zitten die niet goed zijn voor je gezondheid. Ze komen in je lichaam als je ze eet of inademt. Bijvoorbeeld stoffen van een anti-aanbakpan (PFAS), microplastics of bestrijdingsmiddelen. Van sommige weten we dat je er kanker door kunt krijgen.

Giftige spiraal | DoesPlus!

85% van het afval in zee is plastic. Dat creëert voor alle mariene organismen een ernstig risico op vergiftiging, gedragsstoornissen, verhongering en verstikking. Milieuorganisatie WWF berekende dat jaarlijks tussen 19 en 23 miljoen ton plastic in wateren wereldwijd terechtkomt, waarvan een groot deel in zee. En wij eten ervan.

Giftige spiraal | DoesPlus!

Ooit werd gesproken van pesticiden, toen werden het bestrijdingsmiddelen genoemd en nu gewasbeschermingsmiddelen. De terminologie voor landbouwchemicaliën is – mede op verzoek van de industrie – vriendelijker geworden, maar de risico’s voor het milieu zijn gewoon gebleven.

Giftige spiraal | DoesPlus!

De waterkwaliteit van de Maas is vorig jaar sterk afgenomen. Er zijn meer schadelijke stoffen in de Maas geloosd. De laatste decennia raakten duizenden riviersystemen, en dus ook de zee, steeds meer verontreinigd met plastic, nutriënten en chemicaliën.

Giftige spiraal | DoesPlus!

Een nieuw getoetst onderzoek, gepubliceerd door een groep wetenschappers uit Taiwan, heeft een verbazingwekkend sterk verband aan het licht gebracht tussen ernstige depressie, cognitieve achteruitgang en blootstelling aan ‘s werelds meest gebruikte herbicide, glyfosaat.

Klimaatspagaat | DoesPlus!

Gaan eco en welvaart wel samen?

Helaas zal groene energie uit zon en wind nooit genoeg zijn om de mondiale groei en welvaart te stimuleren. We zullen allemaal met minder genoegen moeten nemen. Adieu, welvaart?

holistiche landbouw | DoesPlus!

Holistische landbouw verdient steun

Holistische landbouw is goed voor het bodemleven, natuurinclusief, houdt rekening met de klimaatbalans, is milieuvriendelijk voor al het leven, lokaalbewust en vooral financieel goed voor de boer. Het is vooral helend.

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?

Verified by MonsterInsights