SPIRITUELE INTELLIGENTIE | voedingsbodem voor wijsheid

SoulQ | Mary Span

31 mei 2023 | Mary Span | Evolutiegids

Spirituele intelligentie, voedingsbodem voor wijsheid

De inzet van emotionele intelligentie lijkt meer succes op te leveren dan IQ. Maar meer nog dan IQ en EQ is er iets wat nóg belangrijker is: SQ ofwel spirituele intelligentie. Mensen met SQ zijn holistische en bewuste mensen die anderen op een bevlogen manier benaderen. In feite gebruiken ze de kracht van hun ziel.

We kennen het allemaal: de term IQ, een maat voor intelligentie. De term Emotionele Intelligentie (EQ), een vorm van sociale intelligentie die betrekking heeft op het vermogen om de eigen emoties en die van anderen te volgen, werd in 1990 bedacht en kwam naar voren in een onderzoeksartikel door twee hoogleraren in de psychologie, John D. Mayer van UNH en Peter Salovey van Yale. Het duurde tien jaar voordat Daniel Goleman het boek Emotionele Intelligentie schreef. ‘De meest effectieve leiders zijn allemaal op één belangrijke manier hetzelfde: ze hebben allemaal een hoge mate van emotionele intelligentie. Het is niet zo dat IQ en technische vaardigheden niet relevant zijn. Ze doen er toe, maar … het zijn de instapvereisten voor leidinggevende functies.’ Voor het uitvoeren van leiderschap is echter veel meer nodig: spirituele intelligentie (SQ).

Onze tijd kan wel wat verdieping gebruiken!

Spirituele intelligentie is niet alleen de voedingsbodem voor het EQ en IQ, maar ook voor onze zielswijsheid. Het SQ krijgt eigenschappen als wijsheid, introspectie, creativiteit, geduld en gelijkmoedigheid mee. En rust, stilte, liefde en verbinding. Eigenschappen die zich lastig laten meten. Spirituele intelligentie is onontbeerlijk om de verbondenheid in de wereld en de wetten van de kosmos te kunnen begrijpen.

Een deel van de rijkste geschiedenis die ons niet wordt geleerd in ons schoolsysteem is die van de wijsheid van inheemse mensen, die leven vanuit hun ziel en in evenwicht met de natuur. Onze inheemse voorouders zijn de oorspronkelijke rentmeesters van het land. Ze oogstten meestal niet te veel en namen niet meer dan ze nodig hadden om te overleven. Zo leefden ze in harmonie met de natuurInheemse mensen hebben SQ in zich en zien planten als hun broeders en zusters.

Maar helaas blijven veel mensen in de moderne tijd hangen in de oppervlakkige en zweverige spiritualiteit die vooral geleid wordt door de commercie. Dat vind ik jammer, want spiritualiteit is een vorm van intelligentie die draait om hoe je in de wereld staat, om het bewustzijn van de verhouding tussen jezelf, de anderen en het grotere. 

Spiritualiteit komt weer door de scheuren
van de samenleving naar boven.

Maar meer dan dat, inheemse Amerikanen hebben de neiging om deze levende wereld te zien als een fantastische en mooie creatie die buitengewoon krachtige gevoelens van dankbaarheid en schuldgevoelens oproept, die ons verplichten ons te gedragen alsof we familie van elkaar zijn. Een overheersend kenmerk van de inheemse Noord-Amerikaanse religie is dankbaarheid, een gevoel van overweldigende liefde en dankbaarheid voor de gaven van de Schepper en de aarde/het universum. Tecumseh, de grote leider en krijger van Shawnee zei: ‘Als je’ s ochtends opstaat, bedank dan voor het ochtendlicht, voor je leven en kracht. Zeg dank voor je eten en de vreugde van het leven. Als je geen reden ziet om te bedanken, ligt de fout bij jezelf.’ 

Wij mensen dragen een enorme bron van wijsheid met dingen en ervaringen met ons mee, die ons op onze eigen manier uniek en krachtig maken. In goede of moeilijke tijden kunnen we putten uit ons directe weten. Het is die innerlijke stem en intuïtieve kant van wie we zijn. Het is onze door de maker gegeven radar, maar we hebben de neiging om het te verwaarlozen omdat we het te druk hebben. Die radar vraagt ​​ons, gaan we de goede kant op?

Ook de wetenschap toont interesse
in spirituele intelligentie.

Bewuste leiders dienen bij de tijd te blijven. Omdat werktaken steeds meer worden overgenomen door robots, kunstmatige intelligentie en automatisering, is het belangrijker dan ooit dat leiders in contact komen met hun eigen wijsheid. Maar hoe dat je dat?

1.Holistische leiders hebben een evolutionaire houding en verruimen hun bewustzijn
Evolutie is altijd in beweging, met of zonder ons. En wel continu. De wereld verandert dus steeds. Laten we dingen versloffen, dan creëren we ook chaos. In hedendaagse chaotische tijden zijn milieuoplossingen en sociale hervormingen inmiddels dringend noodzakelijk. Politici en leiders zouden zich de woorden van Albert Einstein moeten herinneren: ‘Er zijn maar weinig mensen die met hun eigen ogen kijken en met hun eigen hart voelen.’ We kunnen de wereld, een organisatie of systeem niet eerder veranderen, voordat de mensen die deze systemen bedienen hun ego verminderen en de verbinding met zichzelf en met anderen herstellen. Ware leiders verruimen hun bewustzijn en larderen hun leven met wijsheid en liefde.

2. Holistische leiders gebruiken drie intelligentiecentra: IQ, EQ en SQ.
Als kind wordt onze cognitieve intelligentie ofwel logisch denken, kennis en taalkunde boven alles getraind. Onze emotionele intelligentie wordt weliswaar meegenomen, maar heeft een bijrol in het onderwijs. Het trainen van onze zielsintelligentie komt nauwelijks aan de orde. We zijn getraind in het nemen van beslissingen en communiceren vanuit ons rationele, objectieve hoofdcentrum terwijl we de tedere wijsheid van ons hart en de intuïtie vanuit onze ziel omzeilen. Bewuste leiders weten dat en zetten bewust hun drie intelligentiecentra in.

3. Holistische leiders vervangen hun competitieve houding door een verbindende houding
Die verbinding gaat niet alleen over de verbinding met anderen, maar juist over de verbinding met onze eigen bron. Simpele daden vanuit ons hart, respect en empathie kunnen de betrokkenheid en loyaliteit van stakeholders verhogen.

4. Holistische leiders blijven leren, want de eerste leraar is onze natuur, ons eigen hart
Enkele van de kenmerken van leiders met een hoge SQ en EQ zijn onder
meer het kunnen opbouwen van solide relaties, het inspireren van anderen, het vermogen om met hoge stressniveaus om te gaan, en die van anderen. Dat betekent dat bewuste leiders moeten blijven leren: over zichzelf, over hun omgeving en hun stakeholders! De Lakota, een inheems volk uit Noord-Amerika, zeiden: ‘Wanneer een mens zich van de natuur verwijdert, wordt zijn hart hard.’ Het overkoepelende beschrijvende woord voor het Indiaanse wereldbeeld is holistisch. Ze zien de natuurlijke wereld, de geestenwereld en de mens als een geïntegreerd geheel en koesteren evenwicht en harmonie in het collectieve universum.

5. Holistische leiders creëren vanuit hun wijsheid en durven te innoveren vanuit verbinding
Leiders moeten ook toestaan dat creativiteit vrij kan stromen om de verandering te creëren die nodig is om de wereld tot heelheid te brengen. Bewuste leiders stellen dan ook veel vragen, luisteren, verkennen, onderzoeken, reflecteren en transformeren. Het doorvoeren van deze veranderingen vereist een ‘pioniersgeest’ en de bereidheid om de innovatiekanalen te allen tijde open te houden. Innovatie is niet iets wat een leider doet; het is iets wat een leider vanuit zijn of haar Zijn is.

6. Holistische leiders helen en verenigen, ze verdelen niet!
Leiders spelen een extra rol: die van de genezer. In tijden als deze kijken mensen naar leiders voor kracht, hartgerichte actie en woorden van troost. Dit vereist een empathische en meelevende leider die zich bewust is van bredere kwesties in hun leven, bedrijf en de wereld.
Volgens onderzoek van Oxfam Novib doen ondernemers zakelijk niet voldoende aan de duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties. Eén op de vijf ondervraagde ondernemers uit het MKB zegt niets te doen. Het wordt tijd dat leiders opstaan die bewust actie gaan nemen om te verenigen en te helen. Want duurzaamheid wordt nog teveel gezien als een verkooptrucje. Stakeholders hebben dat snel door! Leiders die hun organisatie toekomstbestendig willen maken en daadwerkelijk maatschappelijke meerwaarde willen leveren, doen er goed aan hun eigen vuur brandend te houden door hun zielswijsheid, en het fysieke en mentale welzijn van zichzelf en anderen te koesteren.

Wanneer we door een brede lens naar andere culturen kijken, geeft dat ons nieuwe inzichten en strategieën voor een zinvol leven. Wanneer we het vermogen leren om onze familie, vrienden en de planeet in onze gedachten te houden, ontdekken we dat door onbaatzuchtige daden van dienstbaarheid het ons dichter bij ons eigen geluk kan brengen. Als we ons overgeven en onszelf volledig geven om in dienst te staan ​​van de liefde, zullen we merken dat er voor ons gezorgd wordt. Als we de waarheid zoeken, kunnen we altijd kijken naar leringen van ouderlingen. Die kunnen ons dichter bij onszelf, de aarde en elkaar brengen. We zijn allemaal inheems op aarde en kunnen de spirituele lessen omarmen en in ons leven opnemen en ze zelfs doorgeven aan onze kinderen.

Mary Span
AUTEUR MARY SPAN | ©DOESPLUS! | 230531
Trendjournalist/publicist en auteur van het boek Zinvolle [W]evolutie.
Hou ervan je te inspireren en te activeren voor zinvolle evolutie
in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.
Vriendschapsplus | Mary Span

Vriendschap is niet ikkig zijn, maar plus doen

Zonder een vriendschapsinteractie kan de emotionele kracht van een verbintenis binnen enkele maanden snel achteruitgaan. Want vriendschap is goed voor tal van zaken.

Eeuwige wijsheid | Mary Span

Eeuwige wijsheid

Ubuntu en vele andere wijsheidstradities leren ons dat alles met elkaar verbonden is en dat we één zijn met de natuur. Wat kun je er zelf mee? 

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?

Geverifieerd door MonsterInsights