SPIRITUALITEIT | klim omhoog op de evolutieladder

Spiritualiteit, wat is het voor mij? | Mary Span

22 mei 2023 | Mary Span | Evolutiegids

Klim omhoog op de spirituele evolutieladder

Al eeuwen geloven mensen in spiritualiteit of bovennatuurlijke krachten. Ik geloof dat de gecombineerde inzichten van spiritualiteit, de traditionele wijsheid en het waarachtige en wetenschappelijke onderzoek een solide basis kunnen bieden voor een ander, holistisch wereldbeeld. Die kan toekomstige generaties een weg omhoog bieden op de spirituele evolutieladder.

Wat is spiritualiteit eigenlijk? Voor mij is het een kosmische motor oftewel een natuurlijke intelligentie (geest) die via energie werkt. Energie is immers een kracht die informatie bevat. Die energie is overal te vinden: in jou en mij, in het universum, relaties, (voorouderlijke) families, cellen, de aarde en dingen, en natuurlijk ook in bovenaardse wezens. Eigenlijk alles wat een geest in zich heeft. In spiritualiteit kun je je met de geest in jezelf en met de geest van anderen verbinden. Er zijn talrijke manieren om dit energetisch te doen. De een doet dit via meditatie, buitenzintuigelijke waarneming, via empathische gesprekken of via innerlijke impulsen. Eén ding staat voor mij in de spiritualiteit buiten kijf: we zijn op aarde om te evolueren naar een ruimer of hoger bewustzijn.

Ik zie het spirituele leven als een
voortdurende evolutie: hoe bewuster we
van onze ervaringen leren hoe beter.

We leven in een wereld die ontworpen is om ons gevoelloos te maken – een cultuur die verrijkt is met ontelbare doses spirituele narcose – verzonnen om ons te binden aan een materiële geluksmolen en om vooral met alle anderen mee te doen in een ‘eenstemmige trance’. Het geheel waarin we leven (bovenaards en aards) is een symbiotisch ecosysteem. Spiritualiteit betekent dat je beseft dat je al verbonden bent en dat je één bent met Al Wat Is. Het gaat allemaal om de erkenning dat we al (energetisch) verbonden zijn met alles wat er bestaat. We dienen ons te realiseren dat dieren geen machines zijn, maar in feite bewuste, voelende wezens met een geest zijn. We dienen ons te realiseren, dat we verantwoordelijk zijn voor de evolutie van andere levende wezens om ons heen. We dienen ons óók te realiseren, dat we verantwoordelijk zijn voor de aarde als geheel.

Om te evolueren is het belangrijk om te werken met drie concentrische cirkels, die nauw met elkaar verbonden zijn. De binnenste cirkel vertegenwoordigt ons eigen innerlijke werk: daarbij werken we aan het dekoloniseren (onder het juk vandaan komen) van ons vastgeroeste denken naar het voelen van je essentie via je hart. Je ervaart dan heel direct dat je meer bent, dat je al heel bent en dat je verbonden bent. Het is een spirituele manier van de werkelijkheid ervaren, je bent dan ruimer in bewustzijn. De tweede cirkel vertegenwoordigt onze verbinding met anderen: familie, vrienden en de gemeenschap. Hier kunnen we werken aan wederzijds voordelige symbiotische relaties, waar we bijdragen aan elkaars welzijn en rentmeesterschap. De buitenste cirkel vertegenwoordigt de mondiale systemen, gedomineerd door internationale bedrijven die de aarde uit balans halen. Het is in de spiritualiteit belangrijk om de eigen energie en de energie die naar ons toekomt (door middel van relaties of de buitenwereld) in evenwicht te houden, zodat mens en dier in vrede en naar ieders behoefte op aarde kunnen leven. En zoals we weten zijn we totaal uit balans geraakt. Het is daarom van groot belang om gevoelens van haat en wrok niet in onze acties en relaties te laten infiltreren, maar altijd liefde vanuit ons hart te tonen. We kunnen liefde zien als de realisatie en omarming van (onze) verbondenheid. 

Eigenlijk is spiritualiteit
niets anders dan in liefde verbonden zijn.

Terwijl onze beschaving afstevent op klimaatverandering, ecologische vernietiging en gapende ongelijkheid, verliezen mensen steeds meer hun spirituele houvast en dus de zin van hun leven. Uiteindelijk zal de transformatie naar een evenwichtige samenleving alleen tot stand kunnen komen wanneer de symbiotische banden met jezelf en tussen mensen een sterkere kracht worden dan de negatieve impulsen die worden veroorzaakt door de dominante cultuur van commercie, macht en uitbuiting. Juist de symbiotische band met je innerlijke zelf en relaties brengt de purpose (hoger doel) in jezelf naar boven. Je motivatie groeit, zorgt voor vertrouwen in het leven en geeft je kracht.

Als we echt ons hart voor elkaar
en het leven openen, is geen last te zwaar.

Het is geen kwestie van repareren. Het is een kwestie van liefde voelen en ons bewust worden van ons interzijn. Het oude verhaal van vernietiging zal dan zijn greep op het collectieve bewustzijn van de mensheid verliezen. Er kan dan een nieuwe toekomst worden gecreëerd, een die gebaseerd is op schoonheid en heelheid op een herstelde aarde. De toekomst is iets dat we allemaal samen creëren als onderdeel van het onderling verbonden web van collectieve gedachten, ideeën en acties. De toekomst is geen kijksport. Het is niet iets dat door idolen of afgoden is geconstrueerd, maar gecreëerd door de spirituele keuzes die ieder van ons elke dag maakt.

Mary Span
AUTEUR MARY SPAN | ©DOESPLUS! | 230522
Trendjournalist/publicist en auteur van het boek Zinvolle [W]evolutie.
Hou ervan je te inspireren en te activeren voor zinvolle evolutie
in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.
Synchroniciteit | Mary Span

Allebei synchroon? Dan klikt het

In de levende wereld stemmen mensen en dieren hun coördinatie, tempo en bewegingen op elkaar af. Synchroniciteit doet zich vaker voor dan we beseffen.

Bouw vertrouwen op in relaties | DoesPlus!

Bouw vertrouwen op in alle relaties

Verbindingen op basis van vertrouwen helpen ons het beste uit onszelf te halen en de impact op de wereld te vergroten.

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?

Geverifieerd door MonsterInsights