SOIL, SOUL & SOCIETY

30 november 2020 | Mary Span | Evolutie- en trendgids
De basis van mijn lezingen: soil, soul, society

Word de leider van je eigen leven. Zorg voor meer levenskwaliteit en eenvoud in je leven. En zoek verbinding met de wereld om je heen. Over soil, soul en society, de nieuwe drieëenheid van de 21e eeuw.

Op een dieper niveau zijn we met alle levende wezens op aarde verbonden, ook al beseffen we dat niet altijd. We hebben ons fundament verloren en dat is zichtbaar in de wereld om ons heen. We zullen ons ego moeten vervangen door eco. Als we ons eigen huis niet kennen, hoe kunnen we dan het leven beheren? We zullen het verband tussen ons fundament (soil), onze ziel (soul) en samenleving (society) moeten begrijpen voordat we juist kunnen handelen.

Wij zijn leden van één aardse gemeenschap en hebben een drieëenheid nodig die zowel integraal als inclusief is die de hele aarde en alle levende wezens erop omvat.

Soil vertegenwoordigt het natuurlijke fundament waarop we leven. Zonder aarde is er geen voedsel en zijn er geen grondstoffen en zonder deze grondstoffen bestaat er geen leven. Het is de bron van ál het leven. We zullen het respect voor de bodem – en daaronder valt ook water en zuurstof – moeten herstellen. Als we het contact daarmee verliezen, verdwijnt het leven langzaam maar zeker. We moeten het schoonmaken en schoonhouden.

De soul kunnen we niet zien. Het menselijk lichaam kunnen we aanraken, knuffelen, kussen en bewonderen, maar om de ziel te raken moet ik mijn ogen sluiten. Alles – bomen, mineralen, dieren, wormen en mensen – heeft een ziel. De soil is het uiterlijke landschap en de ziel, het innerlijke landschap. We moeten voor de ziel zorgen, zoals we voor de grond zorgen. Maar we kunnen alleen voor de ziel zorgen als we vertragen. Neem tijd voor onszelf. Mediteer over het feit dat we de totaliteit van het universum vertegenwoordigen. Er is niets in het universum dat niet in ons is, en er is niets in ons dat niet in het universum is. Het universum is de macrokosmos en zijn de microkosmos. Dus als we de wereld willen verbeteren, zullen we voor onze ziel moeten zorgen. Zorgen voor de ziel is zelfrealisatie.

We moeten de hele society of samenleving omarmen. We moeten sociale problemen van armoede en oorlogen oplossen met verbeeldingskracht, mededogen, creativiteit en vergeving. Alle problemen kunnen worden opgelost door te onderhandelen, vriendschap te sluiten, toe te geven, ego los te laten en eco te omarmen. Laten we een verschuiving maken van eigenbelang naar wederzijds belang van de hele menselijke samenleving. Dat is wevolutie!

Als we een wevolutionaire en dus integrale kijk kunnen hebben op ons fundament, ziel en samenleving, als we de onderlinge afhankelijkheid van alle levende wezens kunnen begrijpen, en kunnen begrijpen dat alle levende wezens – van mineralen tot wormen tot mensen – van elkaar afhankelijk zijn, dan kunnen we in harmonie leven met onszelf, met andere mensen en met de natuur.

COPYRIGHT | CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?