SOCIAL@WORK | opkomst sociale ondernemingen

Sociale ondernemingen | DoesPlus!

23 januari 2024 | Mary Span | Evolutiegids

10 miljoen ondernemingen zetten People en Planet op de eerste plaats

Wereldwijd zijn nu 10 miljoen sociale ondernemingen actief. Ze genereren 200 miljoen banen en ze overtreffen bedrijfstakken als telecom en kleding. Bovendien stemmen ze hun missies af op de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) en de helft wordt geleid door vrouwen.

Maatschappelijk rendement boven financieel gewin. Zo wordt een sociale onderneming gedefinieerd. Het zijn de nieuwe wereldverbeteraars. Het World Economic Forum pubiliceerde een nieuw rapport met een inschatting van sociale ondernemingen uit 70 landen. De cijfers dienen dus eerder als een informatief overzicht dan als een definitief beeld van de stand van zaken op het gebied van sociaal ondernemen.

10 miljoen

Er zijn wereldwijd ongeveer 10 miljoen sociale ondernemingen.

2 $ biljoen

Gezamenlijk genereren ze ongeveer $ 2 biljoen aan jaarlijkse inkomsten.

200 miljoen

Deze creëren meer dan 200 miljoen banen. Ze zorgen voor fatsoenlijk werk, stimuleren klimaatactie en verijdelen armoede en ongelijkheid.

1 op de 2

Eén op de twee sociale ondernemingen wereldwijd wordt geleid door vrouwen.

2 x groter

De sector overtreft nu andere reguliere bedrijfstakken qua jaarlijkse omzet, zoals telecom en kleding .

In Nederland heerst veel wantrouwen richting sociaal ondernemen. Er bestaat bijvoorbeeld verwarring met de term ‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’. Bij deze term blijft winst maken het centrale punt. Bij sociaal ondernemen staat het maatschappelijke doel voorop. Wereldverbetering bij sociale ondernemingen wordt vaak gezien als puur idealisme en zou niet winstgevend zijn, zo wordt gedacht. Een teken aan de wand is dat het aantal sociale ondernemingen in Nederland niet centraal wordt bijgehouden. Sociale ondernemingen maken wereldwijd 3% van alle bedrijven uit. In tegenstelling tot conventionele non-profitorganisaties zijn sociale ondernemingen zelfvoorzienend. Ze geven prioriteit aan sociale impact boven financieel rendement en herinvesteren hun winsten opnieuw om hun missie te laten slagen.

Ook richting het World Economic Forum bestaat dat wantrouwen. Maar om een andere reden: complotdenkers gaan ervan uit dat het World Economic Forum de wereld bestuurt en deze macht verder wil uitbreiden. Ja, je kunt rijk worden met sociaal ondernemen, maar de bedoeling is juist dat een deel van de winst weer wordt geïnvesteerd in de onderneming of maatschappelijk goed wordt besteed.

Sociaal ondernemen:
puur idealisme met
hardcore kapitalisme.

Naast de aanzienlijke economische relevantie van sociale ondernemingen, hebben ze een positieve invloed op de levens van miljoenen mensen, van plattelandsdorpen in Afrika tot megasteden in Azië en Latijns-Amerika tot achtergestelde delen van Noord-Amerika en Europa.

De helft van de sociale ondernemingen wordt geleid door vrouwen , vergeleken met slecht20% van de conventionele bedrijven. Het onderstreept het belang dat de bedrijven hechten aan inclusiviteit en diversiteit, zowel qua structuur als qua doelstellingen.

Naast de aanzienlijke economische relevantie van sociale ondernemingen, hebben ze een positieve invloed op de levens van meer dan 891 miljoen levens gehad, van plattelandsdorpen in Afrika tot megasteden in Azië en Latijns-Amerika tot achtergestelde delen van Noord-Amerika en Europa. Ondernemingen die socialer en inclusiever zijn ontwikkelen meer perspectieven op de toekomst, dat leidt tot meer creativiteit en innovatie, en ook tot meer impact.

Een groot voorbeeld is Muhammed Yunus die het microkrediet introduceerde. Eind jaren zeventig wist Muhammad Yunus bijvoorbeeld financiering veilig te stellen voor een experiment waarbij zeer arme kredietnemers kleine leningen kregen. Het experiment groeide uit tot de oprichting in 1976 van de Grameen Bank met als missie het verlichten van de armoede op het platteland van Bangladesh. Sinds de oprichting heeft Grameen Bank miljoenen mensen geholpen aan de armoede te ontsnappen door het verstrekken van kleine leningen (ook wel ‘microleningen’ genoemd) om hen te helpen hun bedrijf op te starten of te laten groeien.

Staat jouw deur open voor
sociaal ondernemen?

Bart Weetjens, die als huisdier ratten had gehouden, besefte dat ze ingezet konden worden bij het opsporen van landmijnen. De knaagdieren zijn trainbaar en wegen zo weinig dat ze de mijnen niet tot ontploffing zouden brengen. Zijn organisatie, APOPO, heeft sindsdien ratten gebruikt om meer dan 8 miljoen vierkante meter land te helpen ontdoen van ongeveer 1.000 niet-geëxplodeerde bommen. De ratten hebben ook meer dan 7.000 tuberculosepatiënten geïdentificeerd, van wie velen aanvankelijk door hun plaatselijke klinieken als vrij van de ziekte werden beschouwd.

Patagonië laat zien hoe een bedrijf prioriteit kan geven aan de ecologische en sociale impact naast winstgevendheid. Hoewel Patagonië zich inzet voor duurzaamheid en eerlijke arbeidspraktijken, is de omzet door de jaren heen voortdurend gegroeid. Het bedrijf heeft een geschatte waarde van ongeveer $3 miljard en genereert jaarlijks $100 miljoen aan inkomsten. Alle winsten gaan nu naar een speciaal ontworpen trust- en non-profitorganisatie om de klimaatverandering te bestrijden en onontwikkeld land over de hele wereld te beschermen.

SEKEM werd in 1977 opgericht als een landbouwbedrijf, waarbij 170 hectare woestijn aan de rand van Caïro werd teruggewonnen. Het doel is om de transitie van 40.000 kleine boeren naar biologische en biodynamische landbouw te vergemakkelijken, waarbij biologische voedingsmiddelen, kruidenthee, medicijnen en duurzaam katoen worden geproduceerd. Door gezamenlijke inspanningen cultiveert SEKEM een toekomst waarin duurzaamheid geen verheven doel is, maar een tastbare realiteit.

Wordt Nederland nu
onder NSC weer sociaal?

Bewegingen als Catalyst 2030 werken wereldwijd samen met sociale ondernemers om te pleiten voor beter beleid ter ondersteuning van de sociale economie. Afgelopen november 2023 organiseerden de Schwab Foundation en Catalyst 2030 Brazil bijvoorbeeld samen een rondetafelconferentie op hoog niveau bij het Ministerie van Ontwikkeling, Industrie, Handel en Diensten in Brasilia, waarbij acties werden besproken om de sociale impacteconomie in Brazilië te ontsluiten, naast de lancering van de Het ‘Enimpacto’-presidentieel decreet om te investeren in en de impact ervan in het land te vergroten.

Ook Social Enterprise NL laat zich niet onbetuigd. De overkoepelende organisatie blijft zich in de periode van kabinetsformatie inzetten voor een prominente plek voor sociaal ondernemen in het nieuwe regeerakkoord. De uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd in onze gemeenschappen, in ons land en daarbuiten, kunnen niet door één bedrijf of sector worden opgelost, maar sociale ondernemingen hebben de potentie om een ​​belangrijke en steeds grotere rol te spelen bij het creëren van een eerlijker, milieuvriendelijker en evenwichtiger economie.

Mary Span | DoesPlus!

AUTEUR MARY SPAN | ©DOESPLUS! | 240123
Trendjournalist/publicist en auteur van het boek Zinvolle [W]evolutie.
Hou ervan je te inspireren en te activeren voor zinvolle evolutie
in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden
WarChild | DoesPlus!

War Child helpt
oorlogsslachtoffers

Investeren in oorlogsslachtoffers is investeren in de toekomst, aldus de sociale onderneming War Child.

Symbioceen | DoesPlus!

De symbiosegedachte van
de Nieuwe Wereld

De mens heeft de afgelopen eeuwen de natuur op de schop genomen en uitgebuit. Het Symbioceen is in aantocht.

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?

Verified by MonsterInsights