COMMONS | maak ‘t simpel en [w]evolutionair

Leef eenvoudig en [w]evolutionair | Mary Span

Vignet Mary Span | DoesPlus!
29 augustus 2023

Maak ‘t simpel en [w]evolutionair

In een tijd van overdadig consumentisme, eenzaamheid en vervreemding kan eenvoudig en [w]evolutionair leven een geschenk zijn dat een welkom tegengif vormt voor de grote problemen van deze tijd. Maar hoe kunnen we eenvoudig en [w]evolutionair leven?

Op dit moment is ons leven in de samenleving niet in balans. Het consumentisme stimuleert het streven naar geluk in een groot deel van de wereld, maar naarmate de rijkdom toeneemt, neemt het ongeluk toe, verergerd door de ernstige problemen van klimaatverandering, vervuiling en ecologische achteruitgang. We hebben nu zowel een ecologische als een spirituele doodlopende weg bereikt, waardoor we om alternatieven schreeuwen.

Heb weinig dingen, maar heb mooie dingen,
zodat je ze kunt koesteren, gebruiken en
met plezier kunt dragen.
Deze traditionele wijsheid is gezond verstand.

We zitten in de waan van de dag, werkend of gepensioneerd. Alles draait om geld, het bepaalt ons leven of we willen of niet. Want we moeten ons lichaam voeden en kleden, en onze rekeningen betalen. Ook al is onze samenleving rijk, we hebben niet eens tijd voor onszelf en voor onze familie. Het doel van het onderwijs is om een baan te vinden. Voor geld. Dat is geestelijke armoede. En dat wringt. Het is een gevangenis met een open deur. Je voelt dat je ongelukkig bent, maar je weet niet hoe je eruit kunt komen. Pas als je je eigen belemmeringen onder ogen ziet, kun je iets aan je gelddrang veranderen.

Als we ons leven willen veranderen, moeten we meer relaties hebben. En we zouden ons leven moeten vereenvoudigen door minder te werken, minder te consumeren, door je geest, je verbeeldingskracht en creativiteit te voeden en innerlijke wijsheid te ontwikkelen. Als ik over eenvoud spreek, bedoel ik niet een leven vol ontberingen. Ik geloof in een goed leven, in mooie dingen, in kunst en ambacht, en in toereikendheid. Ik geloof in vreugde en genieten van het leven. Eenvoudig en [w]evolutionair leven vraagt om bevrijding van de last van willen hebben, van macht of van gezien willen worden. Geloof dus in jouw kracht om te overleven, vertrouw op jezelf en vraag om ondersteuning van je vrienden als je er niet uitkomt. 

Eenvoud is de voorwaarde voor
duurzaamheid, spiritualiteit en sociale harmonie.

Als we een duurzame samenleving willen creëren, moet je je eigen baan creëren, die bij je past, fantasierijk en productief is en je gelukkig maakt. Een baan die niet gecreëerd is voor jezelf, niet voor eigen glorie of macht, maar impact heeft voor de wereld als geheel. [W]evolutionair dus. Je bent op de wereld om de planeet Aarde, jezelf en anderen te dienen. Als je voor anderen mensen zorgt, zullen ook zij voor jou zorgen. Het principe van individualisme brengt scheiding teweegbrengt tussen mensen en de natuur. Het principe van wederkerigheid en saamhorigheid maakt een einde aan deze scheiding. We doen er daarom goed aan om een nieuw, duurzaam verhaal te creëren dat gebaseerd is op onderlinge verbondenheid. Bijvoorbeeld in commons. Want we zijn allemaal afhankelijk van elkaar.

Simpel en [w]evolutionair leven
vraagt om aandacht, bewustzijn
en leven in het hier-en-nu.

Dat vraagt om innerlijke transformatie en leven vanuit hart, hoofd en handen. Open je geest voor de diepe waarden in jezelf en van relaties. Voor ons persoonlijk welzijn hebben we tijd voor onszelf nodig, zodat we kunnen mediteren, yoga of tai chi kunnen doen, poëzie of boeken met spirituele lessen kunnen lezen en ons op ons gemak kunnen voelen. We weten niet meer hoe we van onszelf en de wereld en natuur kunnen houden. Dat vraagt om innerlijke vrede in onszelf. We zijn vergeten dat we nog een innerlijke wereld hebben die vol zit met wijsheid, mededogen, liefde en vriendelijkheid. Alles wat we doen, zou een daad van nederigheid, wijsheid en liefde moeten zijn, niet een daad vanuit angst. Angst voor de toekomst, het einde van de mensheid of de wereld brengt niets. Laat jouw beweging of activisme er een zijn van liefde. Want eenvoud is ook een voorwaarde voor sociale rechtvaardigheid. Als enkelen van ons te veel hebben, hebben anderen te weinig. Het is daarom goed dat iedereen eenvoudig leeft en alles met elkaar deelt. Niet voor niets hebben de deeleconomie en de commons een vlucht genomen.

Laten we eenvoud verankeren in alle aspecten van het leven, inclusief onderwijs en werk en neem de tijd om te groeien in wijsheid. Daarmee helpen we de wereld vooruit. Dat is [w]evolutie pur sang. Zeg dus tegen jezelf: vanaf nu ga ik een artistiek, gelukkig, vredig en creatief leven leiden zonder psychologische bagage. Je hebt niets anders nodig dan dit besluit om jezelf en de wereld te dienen.

Mary Span | DoesPlus!
AUTEUR MARY SPAN | ©DOESPLUS! | 230829
Trendjournalist/publicist en auteur van het boek Zinvolle [W]evolutie.
Hou ervan je te inspireren en te activeren voor zinvolle evolutie
in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.
Hier-en-nu | DoesPlus!

Een plusleven creëer je
in het hier-en-nu

Wil je nieuwe kansen creëren, je lichaam regenereren of een gelukkig leven leiden? Dan zul je eerst het eeuwige hier-en-nu dienen te ontdekken.

De grote onthechting | DoesPlus!

De grote
onthechting

Een halve eeuw van eigenbelang heeft ons leven tot een hel gemaakt. De grote onthechting heeft toegeslagen.

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?

Geverifieerd door MonsterInsights