SEKEM | biodynamische en duurzame landbouw

Sekem, biodynamisch wonder | DoesPlus!

Vignet Mary Span | DoesPlus!
24 mei 2024

Het biodynamische landbouwinitiatief SEKEM bevordert voedselzekerheid en duurzaamheid

soil | DoesPlus!Prof.Dr. Ibrahim Abouleish was het voorbeeld van een 21e eeuwse leider die commercieel succes met sociale en culturele ontwikkeling combineerde. Op 15 juni 2017 overleed de awardwinning oprichter van het SEKEM in Egypte. Met dit antroposofische initiatief in Egypte heeft hij wereldwijd roem verworven voor zijn vooruitstrevende initiatieven op het gebied van de biologisch-dynamische landbouw, ecologie, cultuur, gezondheid en educatie. Helmy Abouleish volgde hem op. Ook hij is een erkend leider op het gebied van duurzame verandering.

In 2024 is het honderd jaar geleden dat de biodynamische landbouw ontstond. De biodynamische landbouw begon met Rudolf Steiners landbouwcursus in 1924. Vanuit zijn opvattingen ontstond een beweging voor duurzame landbouw, waarin de zorg voor de boerderij, de bodem en de kosmische en spirituele invloeden op planten en dieren centraal stond. En dat heeft effecten op het klimaat, op de biodiversiteit, op toekomstige generaties of rechtstreeks op de vervuiling van water en lucht, de effecten op de gezondheid en het sociale netwerk van gemeenschappen. Steiner’s concept vormt de inspiratie voor SEKEM’s missie. Met het biodynamische en antroposofische landbouwinitiatief geeft SEKEM een succesvol antwoord op de huidige problemen van Egypte en daarbuiten. De afgelopen decennia had het gebruik van pesticiden zoals DDT in de Nijldelta enorme schade aan het milieu veroorzaakt. Na bewijs van de succesvolle resultaten van proeven met SEKEM’s plantcontrolemethoden werkte SEKEM samen met het Egyptische ministerie van Landbouw om het gebruik van pesticiden te reduceren. Dat lukte en negentig procent van de pesticiden werd uitgebannen.

Het initiatief nodigt je uit
vanuit lichaam, ziel en geest
met beide benen op de grond
vorm te geven aan het leven,
het werk en de wereld.

SEKEM staat voor duurzame ontwikkeling via een holistische benadering. Wat houdt dit in? Op ecologisch gebied houden ze zich naast biologisch-dynamische landbouw bezig met duurzaam waterbeheer en hernieuwbare energie. Op economisch gebied produceren ze fytofarmaceutica, biologisch textiel en voedsel en op maatschappelijk gebied houden ze zich bezig met duurzame gemeenschapsontwikkeling en onderwijs. Ook op cultureel gebied laten ze zich niet onbetuigd. Ze doen holistisch onderzoek, hebben scholen en universiteiten opgezet en zorgen voor integratieve gezondheidszorg.

Tijdens de eerste jaren van de organisatie werkte Helmy Abouleish samen met de boeren van SEKEM om biologisch-dynamische landbouw in de woestijn te implementeren, terwijl zijn vader Ibrahim Abouleish zich vooral concentreerde op het beheer en de financiering van het initiatief op hun kantoor in Caïro. Na het overlijden van Ibrahim Abouleish werd zijn zoon Helmy CEO van SEKEM. Het initiatief bewijst elke dag dat het mogelijk is om in een gemeenschap als SEKEM te werken zonder problemen tussen religies, leeftijden en geslachten te ervaren. Het is een interationale gemeenschap en is een lerende, levende organisatie waar ze steeds reflecteren op hun doen en laten en waar ze zichzelf steeds weer opnieuw uitvinden. Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn, maar het alternatieve initiatief werkt uitermate goed! Helmy Abouleish denkt dan ook dat dit initiatief ook in andere landen goed kan werken.

Als je jezelf voedt met
gezond, vitaal, energierijk
voedsel, dan weet je zeker
dat je gemiddeld een betere
gezondheid hebt.

In Egypte is Helmy Abouleish onlangs begonnen met een gezondheidsimpactstudie met 40.000 boeren, die in transitie zijn naar biodynamisch, en hoopt daarmee over een paar jaar wetenschappelijk onderbouwde antwoorden te kunnen geven. Maar sommigen twijfelen eraan of de biologische landbouw, laat staan de biodynamische landbouw, de wereld kan voeden. Biologische boeren produceren per hectare namelijk 20% minder dan niet-biologische boeren. Toch blijkt uit verschillende onderzoeken dat de biologische landbouw wereldwijd genoeg voedsel kan produceren. De huidige problemen met voedsel hebben meer te maken met verdeling, kwaliteit en sociaal-politieke zaken. De vraag is meer: zijn we in staat de wereld te voeden zonder de wereld te vernietigen? Want SEKEM laat zien dat er een manier bestaat die in harmonie en in balans is met de natuur.

De biologische en biodynamische producten worden gezien als nogal duur en elitair. Maar dat hoeft het niet te zijn als biodynamische en biologische landbouw mainstream worden. De vraag is wel of er voldoende opleidingscapaciteit voor jonge biodynamische boeren is en hoeveel universiteiten er zijn waar je een bacheloropleiding kunt doen. Er is veel wat de biodynamische wereld nog voor mekaar moet krijgen. Er is bovendien meer onderzoek nodig, maar ook meer adviseurs. Het is zaak een kritische massa op te bouwen die ecologische, economische, culturele, maatschappelijke en vooral de eigen gezondheid gaat omarmen. De biodynamische beweging moet nog goed van de grond komen en is het ultieme voorbeeld van hoe een spiritueel geïnspireerde beweging goede resultaten kan opleveren.

Mary Span | DoesPlus!

AUTEUR MARY SPAN ©DOESPLUS! | 240524
Trendjournalist/publicist en auteur van het boek Zinvolle [W]evolutie.
Hou ervan je te inspireren en te activeren voor zinvolle evolutie
in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden
Stop de giftige spiraal | DoesPlus!

Stop de
giftige spiraal!

De giftige vervuiling overal op aarde heeft funeste gevolgen voor mens en dier. En dat is best zorgelijk.

holistiche landbouw | DoesPlus!

Holistische landbouw
verdient steun

Holistische landbouw is goed voor het bodemleven, natuurinclusief, houdt rekening met de klimaatbalans, is milieuvriendelijk voor al het leven, lokaalbewust en vooral financieel goed voor de boer. Het is vooral helend.

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?

Geverifieerd door MonsterInsights