PROGRESSIE | gaat de mensheid vooruit?

Gaat de mensheid vooruit? | Mary Span

10 juli 2023 | Mary Span | Evolutiegids

Gaat de mensheid eigenlijk wel vooruit?

Er is absoluut geen vooruitgang in de mensheid, stelde George Gurdjieff ooit. Alles is precies zoals het duizenden jaren geleden was. De uiterlijke vorm verandert, het wezen verandert niet. Gaat de mensheid eigenlijk wel vooruit?

‘De mens slaapt’, aldus de omstreden mysticus en spirtuele leraar George Gurdjieff (1866 – 1949) ooit. De mens is al eeuwenlang precies dezelfde. De uiterlijke vorm verandert, het wezen verandert niet. De moderne beschaving is gebaseerd op idealisme, geweld en mooie woorden. Maar al die mooie woorden over vooruitgang en beschaving zijn alleen maar woorden, somberde de Russische filosoof. Die woorden maakten toendertijd tijdens de eerste wereldoorlog diepe indruk op de Europese intelligentia.

Vooruitgang en beschaving verschijnen
pas als resultaat van bewuste
inspanningen, aldus Gurdjieff.

Dus als wij niet bewust reageren op acute bedreigingen voor levensnoodzakelijke systemen zoals voedselproductie en schoon water of reageren op klimaatverandering, die de samenleving ontwricht, lopen onze welvaart en welzijn reëel gevaar. Maar doemdenken floreert overal omdat we leven in een illusie en ons niet bewust zijn van de realiteit. We denken dan al te gemakkelijk dat de technologie ons wel zal redden. Het geloof in de zegeningen van de technologie is dan ook een zeer riskante strategie. Hoe reëel is het om een definitieve oplossing te verwachten van technologie die niet klaar is?

De onbewustheid viert hoogtij.
Dat leert de geschiedenis ons.

Partijen en bewegingen die hun boodschap aan de kiezers hebben verpakt in een nostalgisch verlangen naar een beter verleden vinden overal een gewillig gehoor. Het geidealiseerde verleden wordt altijd grootschalig gevierd in Rusland en ook in het Verenigd Koninkrijk met hun dromen over hun grootsheid. Het sterkt hen in hun overtuiging dat ze speciaal zijn. Maar natuurlijk is het exorbitant historisch theater. Nu is het alleen nog maar een stervende droom.

Mij valt het de laatste jaren op dat het publieke gevoel steeds onbewuster wordt. Als we kijken naar het gekissebis over details zonder visie, onze herdenkingsdiensten, onze (overigens terechte) excuses voor vroeger leed en onze interviews over de dood, rouw, rampen, leed en verdriet, dan zie ik alleen maar een neerwaartse spiraal naar de afgrond. We zijn geobsedeerd door zaken die we nog net kunnen behappen.

Wat ontbreekt is een bewust, toekomstgericht perspectief.

Een onbewuste sfeer waarin mensen ‘slapen’ is vruchtbare grond voor autoritaire heersers en handelaren in leugens. We zijn dan alleen nog maar aan het overleven. We zien dat inmiddels overal om ons heen in de vorm van vluchtelingenstromen, opkomende dictators en de Brexiteers en de Russen die liever in onbewustheid blijven voortleven. En ondertussen hebben we in Europa een enorme angst voor sociale achteruitgang en oorlog. De mentale problemen die momenteel veel jongeren teisteren zijn fenomenen van grote onbewustheid.

Een cursus over her-verbinding met jezelf
zou wel eens een uitkomst kunnen zijn.

Mensen hebben behoefte aan een beeld hoe een bewuste wereld eruit zou kúnnen zien. In de politieke sfeer zoeken mensen nu tevergeefs naar zo’n houvast, een hoopvol stemmend en toekomstgericht perspectief. Als je verstandig bent, dan doe je zelf moeite om uit de gevangenis van onbewustheid te komen. Volgens Gurdjieff is dat ontsnappen alleen mogelijk met de hulp van hen die reeds ontsnapt zijn. Daarvoor is een samenleving nodig met gemeenschapszin en goed onderwijs die oude wijsheid propageert en onbewustheid uitbant. Niet een samenleving waarin je je te barsten werkt, maar waarin je tijd hebt voor anderen, voor zelfevolutie, bewustzijn, naastenliefde en cultuur. Zonder die instelling en aanpak kan er niets bereikt worden.

Mary Span
AUTEUR MARY SPAN | ©DOESPLUS! | 230710
Trendjournalist/publicist en auteur van het boek Zinvolle [W]evolutie.
Hou ervan je te inspireren en te activeren voor zinvolle evolutie
in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.
Bestaat het IK eigenlijk wel? | DoesPlus!

Bestaat het IK eigenlijk wel?

De oosterse visie zegt dat er geen ‘zelf’ is. De moderne neurowetenschappers zijn het daarmee eens.

De zin van je leven is niet het ego | DoesPlus!

De zin van je leven is niet je ego

Het ego is niet ons ware Wezen. We kunnen ons ego verkleinen door hem te herkennen en te observeren.

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?

Geverifieerd door MonsterInsights