PETER ABSPOEL | zingeving leer je van anderen

Zingeving leer je door anderen

29 april 2021 | Mary Span | Evolutiegids
Peter Abspoel: ‘Zingeving leer je door anderen’

‘Wat hebben we nodig om mens te zijn?’ Die vraag probeert de Wageningse schrijver, antropoloog en cultuurfilosoof Peter Abspoel te beantwoorden in zijn nieuwe boek ‘Stiefkind van de rede’. Zingeving leer je door anderen.

Om mens te zijn hebben we tradities nodig, betoogt Peter Abspoel in zijn boek ‘Stiefkind van de rede’. Hij denkt daarbij meer aan gemeenschappen met verschillende mensen die elkaar op onverwachte manieren inspireren en een voorbeeld zijn voor elkaar. Zo’n voorbeeld kan een grootvader zijn, een docent, een buurvrouw of wie dan ook. Want je wordt niet geboren met een kant-en-klare visie. Die moet je ontwikkelen in een vertrouwde omgeving en die leert je dat de wereld het al dan niet waard is om je eraan toe te wijden.

Dus geen zingeving zonder sociale orde en tradities.

In het Westen geloven we dat wij als mens alles kunnen uitvinden, ook de zin van het bestaan. Maar dat acht Abspoel onmogelijk, hij is ervan overtuigd dat het gevoel van zinvolheid (van het leven, van de wereld) wordt doorgegeven via contact met anderen. En via traditionele zingeving zoals nabuurschap. Veel van wat we waarderen – muziek, vriendschap of sociaal engagement – wordt immers doorgegeven via inspirerende anderen.

Maar tradities hebben in het Westen een beetje afgedaan.

Het Westen denkt te veel in het nut van dingen in plaats van de zin van het leven te ‘voelen’. En dat maakt traditionele culturen kapot.

Auteur Peter Abspoel breekt dus een lans voor tradities. Tradities helpen ons om ons open te stellen voor wat we verder nodig hebben om ons als mens te realiseren. Niet het verwezenlijken van onszelf staat voorop in het Westen, maar we zijn eerder te druk met de waan van de dag.

Alsof jezelf ontwikkelen naar hogere evolutie of ruimer bewustzijn niet nodig is.

Dat gebeurt volgens Abspoel mede doordat we door het economische systeem steeds meer op onszelf worden teruggeworpen. En daardoor worden we gedwongen ons eigenbelang voorrang te geven. Op die manier worden we niet uitgenodigd om ons als mens verder te ontwikkelen, aldus Abspoel.

Gek genoeg is Abspoel wel kritisch tegenover de conservatieve traditionalisten. Die willen alleen maar terug in de tijd. En dat is niet waar hij een lans voor breekt. Hij is niet voor de klassemaatschappij die in het verleden heerste, waar de armen arm bleven en de rijken steeds rijker. Tradities moeten ons uitnodigen om elkaar te ontmoeten en van elkaar te leren.

Om een mooi en wijs mens te worden. En dat leren we door ervaring.

Dit najaar verschijnt ook van zijn hand ‘Wat zijn we aan het doen? Grote motieven tegen het licht van de menselijkheid’, over mondialisering, economisering en technologisering.
handen

Het is bewezen: vrijwilligerswerk is gezond

Wij Nederlanders zijn goed in vrijwilligerswerk. En het kan ons ook fysiek en mentaal goed doen.

sociale verbinding in De Zingids

Wij zijn gevormd om verbinding te maken

Uit veel studies, van knaagdieren tot aan mensen, blijkt dat we sociale wezens zijn. Verbinding maken is dus essentieel.

COPYRIGHT | CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?