PARADIGMAVERSCHUIVING | making the shift

Make the shift | Mary Span

29 juli 2023 | Mary Span | Evolutiegids

Making the shift is niet voor watjes

Doorgeschoten manipulaties, sterke gerichtheid op eigenbelang, denken in tegenstellingen. Er is iets mysterieus aan het werk, waarbij het licht toeneemt en het duister meer en meer zichtbaar wordt. Wat we momenteel ervaren is iets buitengewoons. Gaan we voor ‘business as usual’ of voor een paradigmaverschuiving?

De mensheid wordt bedreigd door een aantal gevaren die het zelf heeft gecreëerd, aldus natuurkundige en wiskundige Stephen Hawking (1942 – 2018). Het is ironisch dat een van de belangrijkste wetenschappers van onze tijd waarschuwde dat juist wetenschappelijke vooruitgang een grote bedreiging vormt. We dreigen onszelf (en al het leven op aarde) uit te roeien, aldus de wetenschapper. Aan de andere kant kan de paradigmaverschuiving die nu gaande is de hoogste (r)evolutie van bewustzijn van de mensheid zijn die we ooit gezien hebben.

De aarde in het universum heeft een nieuwe positie ingenomen, die van het Aquariustijdperk. Volgens de Oude wijzen luidt het Aquariustijdperk de komst van de Gouden Eeuw en een paradigmaverschuiving in bewustzijn in, wat de voltooiing betekent van een volledige draai van 225 miljoen jaar van ons hele melkwegstelsel. Deze ongeveer 26.000 jaar durende cyclus gaat gepaard met scheppende individualiteit en meer licht. Leven in ascensie heeft de energie van iedereen versneld. Terwijl je een menselijk lichaam op aarde bewoont, ben je in een constante dans en ritme met multidimensionale kosmische energieën. Hiermee word je in een dynamiek opgenomen die vele malen groter en ruimer is dan ons beperkte individuele menszijn.

Het ascensieproces (en als gevolg daarvan
de paradigmaverschuiving) raakt ons allemaal.

Alles wordt in het licht gezet: de energiefrequentie wordt hoger. Als je het licht aandoet in een kamer dat altijd donker is geweest, zie je hoeveel rotzooi erin is opgeslagen. Met het licht op aarde wordt wat duister is dus goed zichtbaar. De oorlogen van de laatste tijd zijn daar goede voorbeelden van. We moeten goed onderscheiden welke duistere krachten er aan het werk zijn en wat er opgeschoond moet worden. We moeten niet gelijk beginnen om de bevolking van een land in oorlog te veroordelen, maar hen ondersteunen in hun opschoonproces. We zullen meer en meer inzien dat alles met alles verbonden is en dat wij allen EEN zijn. In elk geval lijkt het erop dat groei nodig is. Misschien zijn we al onbewust bezig verder te kijken en oude patronen met de oude frequentie achter ons te laten. 

Het opschoonproces zal nog jaren doorgaan.

We worden in het licht gezet, waardoor onze schaduwkanten, diep weggestopte trauma’s en pijnstukken aan het licht komen. Steeds meer mensen voelen zich ‘anders’ dan voorheen. Dit is een wereld waarin mensen beginnen dingen te ontmaskeren. Want deze mensen willen evolueren en niet ondergaan. Zij zijn de helden van deze tijd. Het lijkt alsof we sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw in een sneltrein beland zijn. Onze manier van denken is compleet veranderd, we leven in een tijd van ongekende technologische overdaad, maar onze filosofische en spirituele modellen zijn nog niet aangepast. De frequentie, of fijnheid van informatie, is in deze dagen te hoog om in oude aardse termen of condities te kunnen bevatten. Die termen en condities bevatten nog een hoge energiedichtheid. Het vereist een aanpassing van ons systeem, het moet als het ware meer lichtdoorlatend en transparant worden.

Stilstaan bij je handelen is evolutie.

Alles wat niet meer bij ons past, ons niet meer dient of nog geheeld mag worden, komt naar de oppervlakte om losgelaten en getransformeerd te worden. Steeds weer komen er frequentieverhogingen om ons systeem verder op te schonen en te zuiveren. Het zijn golven van licht die ons vanuit de energetische kosmos overspoelen. Het lijkt alsof we worden geleid naar een andere, liefdevolle wereld. Maar daarvoor moeten we onze weerstand, kwetsbaarheid, verdriet of angsten overwinnen. We laten onze angst niet los, omdat we bang zijn voor het onzekere. Loslaten, dus. Het vraagt om overgave aan het licht. Het betekent openstaan voor het nieuwe alternatief, ervoor gaan tegelijkertijd vertrouwend op de innerlijke leiding en het vervolgens laten gebeuren. Op weg naar het grotere jij.

We mogen zijn wie we zijn.

Het grote gebrek van deze tijd is het gebrek aan onderscheidingsvermogen. Terwijl de aarde doorgaat met haar ascensieproces en de paradigmaverschuiving, zullen degenen die ervoor kiezen om zich af te stemmen op de nieuwe tijd een geleidelijke verandering in hun visie en ervaring van de werkelijkheid opmerken. Dit kan zich uiten in een groter gevoel van verbondenheid met het universum, verhoogd empathisch en intuïtief bewustzijn.

In plaats van dingen te veroordelen, zouden we ook kunnen kijken naar het opruimproces dat momenteel gaande is. We maken ruzie en verbreken soms banden, voordat we tot eenheid komen. Dit soort verdeeldheid brengen ook zaken zoals rascisme, ongelijkheid en trauma’s naar voren. Maar in het lawaai en de chaos van de aarde gloren er nieuwe oplossingen aan de horizon. We gaan van het oude paradigma naar een nieuwe manier van zijn, van oorlog naar vrede, van oud leiderschap naar nieuw leiderschap. We moeten gewoon de richting veranderen.

Vraag jezelf daarom af wat je aan het doen bent. Ben je in balans? Ga je mee in de chaos of verander je van richting? Zie je alleen de sterftecijfers en kijk je niet naar het herstel? Zie je alleen drama en niet de liefde tussen mensen (en dieren)? Kijk je alleen naar het dagelijks slechte nieuws en niet naar het goede nieuws?

We zijn op weg naar een hogere staat van zijn.

Wat kun je doen? Geniet van het leven, maar deel ook jouw vreugde en liefde met anderen. Want we hebben elkaar gewoon nodig. De purpose van ons leven is [w]evolutie ofwel individuele én gezamenlijke evolutie in liefde en bewustzijn. Maar alleen jij bepaalt voor jezelf. Het opschonen en loslaten wordt niet voor je gedaan, het is iets waar jij voor moet kiezen. Het is het donkere in jezelf zien zonder slachtoffer te worden. Op deze reis zullen er momenten zijn waarop je jezelf neergesabeld voelt, en zonder aanwijsbare reden ineens moe, zwaar en ‘leeg’ wordt. Het is het lef hebben om toch stappen naar een nieuw zijn te zetten. Jouw uitdaging is om de hoogste frequentietrilling te vinden in iedere situatie. Voor al het leven op aarde. Dus zet gewoon je eigen licht vanuit je hart aan.

Mary Span | DoesPlus!
AUTEUR MARY SPAN
| ©DOESPLUS! | 230729
Trendjournalist/publicist en auteur van het boek Zinvolle [W]evolutie.
Hou ervan je te inspireren en te activeren voor zinvolle evolutie
in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.
Burgerbudget | DoesPlus!

Hier is het burgerbudget

Het burgerberaad is hot, maar er is meer mogelijk.

Hebben dieren bewustzijn | DoesPlus!

Hebben dieren bewustzijn?

Onze kennis over het bewustzijn van dieren neemt razendsnel toe: de ene wetenschappelijke ontdekking volgt de andere op.

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?

Geverifieerd door MonsterInsights