NIEUWE REALITEIT | op weg naar de essentie

Nieuwe realiteit | Mary Span

16 april 2023 | Mary Span | Evolutiegids

Nu is het moment om de nieuwe realiteit vorm te geven

Onze werkelijkheid is bezig te veranderen, zowel individueel als collectief. De ene helft wil terug naar de veiligheid van de oude wereld, de andere helft wil meegaan op de evolutiebeweging op weg naar een nieuwe, toekomstbestendige wereld. Grijp de kans om een nieuwe realiteit te creëren!

Wat is er gaande in de wereld, vraag ik me af. Feit is dat niets blijft zoals het is. De aarde onder onze voeten is bezig te veranderen. Dat gaat gepaard met hevige schokken die steeds sneller op elkaar volgen. De werkelijkheidsverandering die we nu zo sterk ervaren, gaat over onze relatie tussen mensen onderling, tussen de mens en de natuur, en tussen de mens en de kosmos. Alles is uit balans geraakt en tegelijkertijd is er sprake van een evolutionaire trend.

We hebben te maken met een herschikking.

We maken deel uit van een levend systeem, dat continu naar een hoger niveau wil. En dat is niet te stoppen, ook al willen velen dat het bij het oude blijft. Want dat lijkt veilig, terwijl het geweld door het vasthouden aan het oude denken steeds meer de overhand neemt. Alleen als we meegaan op de golfbewegingen van de evolutie, kunnen we schokken en verrassingen voorkomen. Hoe raar dat ook klinkt.

We moeten bewust worden van wat er gaande is. Dus ken jezelf als onderdeel van een snel veranderende wereld waarin alles met alles verbonden is. Jouw kennis en de daaruit voortvloeiende praktische levenswijsheid zijn een voorwaarde voor het voortbestaan van het leven op aarde. We hebben de keus: met de veranderende wereld meeveranderen of steeds grotere rampen en geweld riskeren, leidend tot een uiteindelijke ineenstorting.

Doorgaan dat alles wel zo zal blijven
zoals het is, is niet alleen een utopie,
het is ook suïcidaal.

Hoe kunnen we meegaan op de evolutiebeweging? Door op zoek te gaan naar harmonie, niet alleen in onszelf maar ook door de balans te herstellen in de rest van de wereld. Dat kunnen we doen door verbindingen te repareren: in onszelf, in relaties en de rest van de levende wereld. We hoeven alleen maar te luisteren naar de autoriteit in ons. Dat is onze gids. Onze gids is niet de buitenwereld, die alles voor ons wil bepalen. We moeten ons herinneren wie we werkelijk zijn: we zijn liefde en we zijn al verbonden met Al Wat Is. We zijn dat gewoon vergeten. Daarom is het zo belangrijk om ons weer te verbinden met het mooie in onszelf en met het mooie in de ander. Anders kunnen we niet meer op aarde leven.

Het is een positief signaal dat mensen
een antwoord zoeken op de vraag naar
een beter leven of nieuwe realiteit.

Het is een mythe dat het leven een worsteling is en dat alleen de sterkste overeind blijft. Het is een mythe dat de aarde een gevoelloos mechanisme is. Het is een mythe dat de natuur onuitputtelijk is en dat de technologie en de markt de problemen wel zullen oplossen. Het is een mythe dat geweld de zaken zal rechtzetten. Deze waanideeën zijn uiterst gevaarlijk en beletten ons om een betere visie te ontwikkelen.

Mét elkaar leven in plaats van in strijd met elkaar, op een manier die andere mensen niet van de kans op leven berooft, met zorg voor het lot van de armen, de hulpelozen en de natuur: dit alles vraagt om een meer volwassen kijk op alle dingen, een belangrijk begin voor innerlijke evolutie. Het is niet gemakkelijk om innerlijke groei te realiseren, maar sommige mensen slagen daar wonderwel in. Zij kwamen terug als andere mensen. Zij hadden zich gerealiseerd hoe oppervlakkig hun leven voorheen was en hoe het is om elkaar steeds in de haren te zitten over macht en privileges. Ze zien nu in hoe prachtig het is om op deze aarde te mogen leven. Ze ervaren dankbaarheid en een grote drive om hun levenservaringen te delen met anderen. Op weg naar een nieuwe realiteit.

Niet de buitenwereld is bepalend,
maar jouw innerlijke wereld.

Jezelf aarden is een eerste stap op weg naar echtheid, maar daarna moet een volgende stap worden gezet. De spanning en druk van het leven beïnvloeden ook ons gevoelsleven, ook dat heeft aandacht nodig. Positieve gevoelens nemen de plek in van negatieve emoties als je liefde en zorg ervaart in contact met anderen of zelfs door ervaringen in de natuur: de aanblik van sterren aan de hemel, een verstild meer, de schoonheid van een zonsondergang. Ook het dak boven je hoofd en een koelkast met lekkere dingen: al deze dingen zijn wonderen.

Kun je het wonder van het leven voelen? Kunnen je stoppen met rennen en doen en stoppen met jezelf te verdoven? Ervaar je op dit moment een uitdaging in je leven? Als dat zo is, probeer dan de diepere betekenis te onderzoeken die het universum je misschien probeert te laten zien. Word verliefd op het huidige moment en zorg ervoor dat je elk probleem oplost voordat het te groot wordt. Zeg nee tegen alles wat niet goed voor je voelt. Focus op oplossingen, in plaats van op de problemen, en op wat je wél wilt, in plaats van op wat je niet verlangt. Maar misschien wel het allerbelangrijkste: zorg ervoor dat je met volle teugen van het leven geniet.

Tien geboden voor een nieuwe realiteit:

  1. Leef zodanig dat ook andere mensen en dieren kunnen leven.
  2. Respecteer het recht op leven van elk levend wezen. Ondersteun wederzijds elkaars uniciteit, diversiteit, sterke punten en inspanningen.
  3. Verlang van de media, ondernemingen en instituten dat ze betrouwbare en zorgvuldige informatie leveren.
  4. Maak in je leven ruimte om mensen, die minder bevoorrecht zijn, te ondersteunen.
  5. Werk met gelijkgestemden samen voor het in stand houden van het evenwicht in leefsferen op aarde, zoals milieu, leefomgeving, land of regio, planten en dieren.
  6. Moedig mensen van alle leeftijden aan om een holistische geesteshouding aan te nemen, zodat ze in staat zijn om ethische beslissingen te nemen over kwesties die van invloed zijn op hun eigen toekomst en hun kinderen.
  7. Eis van ondernemingen dat ze integraal en ethisch handelen, niet alleen voor aandeelhouders maar voor alle betrokkenen.
  8. Verlang van de regering dat ze in een sfeer van vrede en transparantie met alle burgers samenwerken aan harmonie in alle leefsferen.
  9. Streef naar levensgeluk, vrijheid en persoonlijke vervulling waarbij je de ander respecteert en in de waarde laat.
  10. Streef naar een gezonde en duurzame wereld.

Iedereen staat voor de keuze om de wereld leefbaar te houden. De keuze wordt met de dag urgenter. Maar hoe verlegen of onwillig je ook bent om de evolutie te stimuleren, onthoud één ding: de kleinste stap in de goede richting is beter dan stilstaan of achteruitgaan.

Mary Span
AUTEUR MARY SPAN | ©DOESPLUS  | 230416
Trendjournalist/publicist en auteur van het boek Zinvolle [W]evolutie.
Hou ervan je te inspireren en te activeren voor zinvolle evolutie
in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.
Geluk | DoesPlus!

Maak zinvol verschil
voor jouw wereld

Wereld verbeteren? Levenskunstenaars combineren zingeving met een betekenisvol doel.

Trauma | DoesPlus!

Trauma, van
overleven naar leven

Een trauma is zo geboren, maar er is leven na een trauma!

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?

Verified by MonsterInsights