VOORNEMEN | geef Nieuw Nederland vleugels

Geef Nederland vleugels | DoesPlus!

17 december 2023 | Mary Span | Evolutiegids

Het goede voornemen: geef Nieuw Nederland vleugels

In Nederland hebben we gelukkig allerlei goede systemen om anderen te steunen, maar die schieten tekort als er geen sprake is van een vriendelijk intermenselijk gebaar. Kijk elkaar echt in de ogen, geef elkaar aandacht of een geluksgevoel. Of anders geformuleerd: geef Nieuw Nederland in 2024 weer vleugels.

Wanneer het slecht met ons gaat, is er niets mooiers dan een glimlach van iemand, een beschermende hand op je schouder, een luisterend oor. Er bestaan veel sociale programma’s om je in het leven te helpen, en die zijn heel belangrijk. Zowel in de gezondheidszorg als in het dagelijkse leven kunnen we focussen op grootse daden en resultaatgerichte behandelingen, maar het meest essentiële gebeurt tussen twee mensen, in het hele kleine, in het bijna onzichtbare.

Geven maakt ons gelukkig, het
creëert vooruitgang.

Geven is een vredelievend verzet tegen de kille prestatiewereld en de competitieve marktwerking waarin we met z’n allen leven, de globalisering die leidt tot vervreemding, voortschrijdende individualisering, een bureaucratische overheid die zich vervreemdt van de gewone burger, complexe problemen als klimaatverandering en migratie waar de burger nauwelijks grip op heeft, politiek falen en gebrek aan verbindend leiderschap. De coronapandemie heeft bestaande scheidslijnen en de eenzaamheid nog eens extra vergroot. Er is een gevoel van ongeluk onder mensen, vooral in buurten waar weinig samenhang is.

We kunnen de huidige systeemfouten en het onderlinge wantrouwen, dat hiervan het gevolg is, aangrijpen om andere keuzes te gaan maken: de ongebreidelde groeigedachte is niet langer houdbaar. Als we niet alert blijven op het onbehagen van mensen, zal Nederland alleen nog maar verder radicaliseren. Mensen zoeken namelijk nestwarmte. En het liefst bij elkaar. We willen ons beschermd weten. Maar gek genoeg zijn we bang voor elkaar geworden. Juist vanwege de kilte in de maatschappij.

Wat nodig is, is bewustwording. We zouden moeten beseffen dat we onderdeel uitmaken van een grotere natuur. Dat we absoluut niet alleen staan. Dat de verbinding met het grotere geheel al bestaat, alleen beseffen we dat niet of te weinig. Dat is dus anders denken, voelen en handelen. Neem de plek in van rentmeester, van je eigen natuur en die van het geheel.

Alles hangt
met elkaar samen.
Zorg goed voor elkaar
in Nederland.

Crises zijn een spiegel van wat er in jou gebeurt en wat er breder in de samenleving leeft. We ervaren minder sociale verbinding en we voelen ons ongezonder en eenzamer. De overheid is ver weg en bijna onbereikbaar, waardoor er vaker gedoe is met overheidsinstanties. De nadruk lag immers meer op een goed draaiende economie en hoger opgeleiden. En de media? Die maken ons gek met steeds dezelfde rechtse geluiden en oppervlakkigheid. De antennes ontbreken. Zien zij niet dat we snakken naar verantwoorde verdieping?

We zullen onder ogen moeten zien dat de huidige manier van samenleven en dat het streven naar meer, meer, meer niet langer houdbaar is. Meer is niet altijd beter. Dat is een bron voor crises en oorlogen! Groei is niet altijd goed, engageren voor evolutie en bewustwording wél.

Ik pleit voor een ander model van samenleven. Sommigen noemen dat noaberschap, anderen noemen dat bottom-up burgerschap. Er zijn tegenwoordig talloze mogelijkheden om beter (samen) te leven. Ik noem dat [w]evolutie, het leren van de lessen van het leven en het samen zoeken naar overeenkomsten, het samen ontwikkelen van een strategie voor transitie en het samen vieren van Nederland. Ja, ook dat.

Probeer het eens:
met passie bouwen aan
een Nieuw Nederland.

Hoe ik dat voor me zie? Om te beginnen bij een kleine groep die elkaar vindt in overeenkomsten en betrokkenheid. Zoals Friedrich Schumacher dat verwoordde in zijn boek: Small is Beautiful. Als het gaat om transities zouden hoger opgeleiden de problemen eerlijk moeten benoemen en het goede voorbeeld in gedrag en houding moeten geven, om de rest mee te krijgen. Dat kan óók door aandacht te geven voor iemand in je omgeving: een glimlach, een luisterend oor, even iemands hand uit medeleven knijpen of gewoon aangenaam gezelschap zijn. Het kan ook een lokale aanpak zijn, het aangaan van dialoog, het stimuleren van zelforganisatie, een nieuwe buurtgemeenschap waar jong en oud elkaar ontmoeten, het faciliteren van bottom-up initiatieven.

Het zinvolle leven zit ‘m in de geste van liefde geven en hoopvol zijn. En vaak zit het ‘m in een klein, respectvol gebaar. En dat vraagt om een transitie binnen onszelf. Laten we vooral weer voelen wat het is om met passie een Nieuwe Nederlander te zijn.

Ik wens je een opbouwend 2024 toe! Zoek je inspiratie? Bekijk dan onderstaande video: toespraak van S. Jaishankar, minister van Buitenlandse Zaken van India, voor de Verenigde Naties in september 2023.

Mary Span | DoesPlus!

AUTEUR MARY SPAN | ©DOESPLUS! | 231217
Trendjournalist/publicist en auteur van het boek Zinvolle [W]evolutie.
Hou ervan je te inspireren en te activeren voor zinvolle evolutie
in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden

Mary Portas Kindness Economy | DoesPlus!

De Kindness
Economy

De Engelse winkelgoeroe, Mary Portas, stelt dat The Kindness Economy de toekomst heeft.

Hoe het een het andere beïnvloedt | Mary Span

Hoe het een het
andere beïnvloedt

Wat heeft een lawine te maken met gebeurtenissen in de samenleving?

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?

Geverifieerd door MonsterInsights