NEW DEAL | samen tegen onheil en eenzaamheid

New Deal | DoesPlus!

30 januari 2024 | Mary Span | Evolutiegids

New Deal: samen tegen onheil en eenzaamheid

Er zijn veel krachten om ons heen die ons vertellen dat we niet ‘heel’ zijn. We zijn niet slim genoeg, niet populair genoeg of niet wijs genoeg. Oorlogen, conflicten en rampen veroorzaken groot leed. Die maken ons eenzaam en angstig voor de toekomst. Hoe kunnen we in de conflicterende en eenzame eeuw zo goed mogelijk overleven? Ik denk dat het tijd is voor een holistische New Deal.

Kijk je ook zo graag naar schattige dierenvideo’s? Je stresslevels nemen af en je hartslag en bloeddruk dalen, alleen maar door te kijken naar knuffelbare beestjes. Het tovert zelfs een glimlach op je gezicht. Voor mensen die zich eenzaam of geïsoleerd voelen, kunnen deze dierenvideo’s een bron van mentale en emotionele verbondenheid zijn. Edoch, het ervaren van dit soort emoties via video’s op internet kan leiden tot vervreemding van de niet-digitale wereld.

De ooraken van de
huidige eenzaamheidscrisis

zijn talrijk en divers.

Veel mensen hebben het psychisch zwaar en kunnen het leven niet meer bijhouden. Eén van de oorzaken is het buitengewone tempo waarin veranderingen zich voltrekken. Alles verandert: hoe we met elkaar communiceren, hoe we over onszelf denken, hoe we zelfs nadenken over wat succes inhoudt.

De tweede oorzaak heeft te maken met de informatieomgeving die vaak enorm negatief is. En dat wakkert angst aan. En als we erin worden ondergedompeld – wat nu nog veel meer het geval is omdat informatie via zoveel kanalen naar ons toekomt in tegenstelling tot dertig jaar geleden – kan het ons het gevoel geven dat alles in de wereld kapot is.

De derde oorzaak heeft te maken met de verbroken onderlinge communicatie. We laten ons opslokken door onze smartphones en sociale media. We aarzelen om problemen met andere mensen ter sprake te brengen waar we het misschien niet over eens zijn, omdat we niet weten hoe zij zullen reageren. We denken twee keer na voordat we iets posten, omdat we niet zeker weten of we de juiste woorden gebruiken. We houden ons terug, omdat we niet nog meer narigheid willen. En dat maakt ons eenzaam.

Door het neoliberalisme
beschouwen we elkaar als
concurrenten en niet als mensen
die samenwerken.

De vierde oorzaak heeft te maken met eenzaamheid en isolatie. Het is niet alleen een bedreiging voor de geestelijke volksgezondheid, maar het verhoogt ook het risico op hartziekten, voortijdige sterfte en zoveel andere lichamelijke ziekten. We doen steeds minder samen en zien elkaar niet meer face-to-face. We volgen yogales op een app, we spreken met een chatbot van een klantenservice en we winkelen online. Tegelijkertijd is de infrastructuur van de gemeenschap waar mensen interactie kunnen hebben, ernstig verwaarloosd of verdwenen.

En De vijfde oorzaak heeft te maken met de allesoverheersende nadruk op zelfredzaamheid, technologisering en vrijheid: vrije keuze, vrije markten, vrij zijn van overheidsbemoeienis, enzovoorts. Het plaatste eigenbelang boven de gemeenschap en het gemeenschappelijk belang. De technologisering plaatst robots boven menselijke creatie en zet kunstmatige intelligentie bovenaan. Het heeft macht toebedeeld aan het grootkapitaal, dat een grote rol speelt in de huidige welvaartskloof tussen mensen. We zitten in een corrupt systeem, waarin de mensen die de wereld uitzuigen het rijkst worden. Het sociale vangnet is uiteengerafeld, mensen worden aan hun lot overgelaten en de samenleving richt zich alleen op toppers en winnaars. Het gevolg is dat brede lagen van de bevolking zich al geruime tijd achtergesteld voelen.

En dan merk je ineens
dat je eenzaam op een berg zit.

Door de huidige omstandigheden worden we gedwongen zelfzuchtig te zijn, iets wat we van nature niet zijn. Ook al zeggen de neoliberalisten dat hebzucht goed is (Greed is good, de lijfspreuk van Gordon Gekko in de film Wall Street uit 1987). En de oorlogen die op het slagveld worden uitgevochten, nemen ook online toe in de vorm van hacking, fake news, desinformatie en cyberaanvallen. De gevolgen van al deze factoren voor individuen, organisaties en de samenleving zijn niet alleen divers maar ook zeer diepgaand. 

Hoe gaan we de vicieuze cirkel doorbreken? Als we deze cyclus willen doorbreken, als we daadwerkelijk levens willen herwinnen die vol vreugde zijn, die voldoening geven, moeten we onze verbinding met elkaar fundamenteel opnieuw opbouwen. Als we weer tot elkaar willen komen, moeten we ons kleiner organiseren en het gemeenschappelijk belang, de zorg en de samenwerking daarin centraal stellen. We zullen elkaar weer moeten respecteren en ons ook zo gedragen in het contact met mensen die anders zijn dan wij. En dat is een van de grote uitdagingen die we de komende jaren moeten aangaan. Het is een oproep tot actie. Het is een oproep tot een New Deal van overheid, zakenleven en samenleving.

Als we de destructieve neergang willen stuiten en ons verloren gevoel van verbinding willen herstellen, moeten we erkennen dat het beter is stappen te zetten en compromissen te sluiten. Tussen vrijheid en broederschap, tussen wat goed is voor onszelf en wat het beste is voor de gemeenschap. Kunnen gewoonten worden afgeleerd en nieuwe gemeenschapsvormen worden ontwikkeld? Ik geloof dat het antwoord ja is, maar dan alleen met serieuze inspanning en wilskracht.

Onderzoek in de
evolutiebiologie
toont aan dat
we van nature niet egoïstisch zijn.

Als we de eenzaamheidscrisis willen bestrijden, zijn economische, politieke en maatschappelijke veranderingen in het systeem nodig, terwijl we tegelijkertijd onze persoonlijke verantwoordelijkheid nemen. Het bedrijfsleven dient zich te realiseren, dat gemeenschappelijkheid niet iets is wat je kunt kopen, en de overheid dat dit niet kan worden opgelegd. De staat zal een duidelijke rol dienen te spelen bij het leveren van de infrastructuur van de gemeenschap en om de samenleving te beschermen dienen de markten te worden beteugeld (door bijvoorbeeld regelgeving en transparantie van risico’s inzake AI, privacy en deep learning). Laten we samen een meer coöperatieve vorm van kapitalisme creëren, waarin samenwerking, co-creatie en collectief centraal staan.

Gemeenschappelijkheid is iets waarin mensen tijd moeten investeren en actief in moeten deelnemen om haar zinvol te laten floreren. Gemeenschap is actief doen en niet één keer in de zoveel tijd samenkomen. Het vraagt ook om gemeenschapsleiderschap en -visie – een New Deal – , die de boel holistisch aan elkaar breit. Het is niet zo dat elk lid een initiatiefnemer moet zijn. Het gaat om een cultuur van gezamenlijke creatie. In feite is de nieuwe wevolutie, waarover ik hier spreek, een vorm van gezamenlijke zelfredzaamheid, experimentele actie in co-creatie, verdiepend leren en zelfontplooiing.

Een mooi voorbeeld is het co-housing project en ecodorp Cannock Mill in Engelse Essex, dat zowel de klimaatcrisis als de eenzaamheid aanpakt. Ze houden ervan om samen te werken en samen te zijn (vooral samen eten), maar niet met uitsluiting van individuele belangen. Socialiseren, inclusief koken en het delen van maaltijden in het gemeenschappelijke huis, is daar van groot belang voor het opbouwen van een sterk gemeenschapsgevoel.

Verbind de politiek en economie
met empathie, solidariteit en zorg.

Als zodanig lopen dit soort initiatieven – vaak geprivatiseerde gemeenschappen – het risico vervreemd te raken van de omringende gemeenschap. Het is daarom van groot belang dat dit soort initiatieven ‘open’ staan voor de buurt en niet voor de rijken alleen. Want die kunnen gemakkelijk een toegangskaartje tot mooie initiatieven of een nieuwe gadget kopen en daarmee de risico’s van onheil en eenzaamheid ontlopen. Dát kan niet de bedoeling zijn. Een belangrijke uitdaging is daarom om meer mensen toegang te bieden tot mooie initiatieven zoals gedeelde woonvormen, coöperatieve boerderijen, participatieve supermarkten, e.d.

Dit alles begint bij spirituele en morele waarden. Mijn overtuiging is dat we een land dienen te worden, dat vriendelijk is, waar mensen voor elkaar zorgen, waar mensen voor elkaar opkomen omdat we dat kunnen en omdat we weten dat we beter af zijn als we allemaal beter af zijn. We beschouwen liefde niet als soft gedoe maar als een verbindende kracht. Dat tonen de dieren ons in die schattige dierenvideo’s. Elke keer dat je uit liefde handelt, inspireer je mensen om een ​​nieuwe weg in te slaan en een positief individu te worden in een wereld die voortdurend donker lijkt. Die kracht hebben we nodig om uiteindelijk de wereld op te bouwen die we allemaal zo ontzettend hard nodig hebben. Dus tijd voor solidaire actie en een allesomvattende New Deal.

Mary Span | DoesPlus!

AUTEUR MARY SPAN | ©DOESPLUS! | 240130
Trendjournalist/publicist en auteur van het boek Zinvolle [W]evolutie.
Hou ervan je te inspireren en te activeren voor zinvolle evolutie
in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden

Mensen moeten zich kunnen verenigen buiten de staat en markt om

02-02-24: Historicus Bas van Bavel pleit voor een derde weg: de ooit machtige, maar nu verguisde coöperatie oude stijl. Als tegenwicht tegen de staat en de markteconomie. ‘Wij staan allemaal als eenlingen tegenover twee heel sterke, enorm grote systemen: de staat en de markt. Dat zijn bijna anonieme krachten. Coöperaties brengen mensen samen en dat maakt ze sterker.’ Bron: Het Financieele Dagblad.

Eenzaamheid is collectieve verantwoordelijkheid

01-02-24: Anja Machielse, hoogleraar Humanisme en Sociale Weerbaarheid van ouderen: ‘Eenzaamheid is een collectieve verantwoordelijkheid. We mogen de verantwoordelijkheid voor eenzaamheid en isolement niet alleen bij het individu leggen. Nodig zijn zorgzame buurten en een weerbare samenleving.’ Bron: Linkedin en Zorgneticuro.be.
City of Kindness | DoesPlus!

City of Kindness
slecht barrières

Met de City of Kindness heb jij de mogelijkheid om de wereld te laten zien dat vriendelijkheid overal om ons heen is.

Wereldbeeld | DoesPlus!

We hebben een nieuw
wereldbeeld nodig

De westerse beschaving is over haar houdbaarheidsdatum heen. Lees hier meer over oorzaak en nieuw perspectief.

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?

Geverifieerd door MonsterInsights