REGENERATIE | op zoek naar natuurherstel

Natuurherstel | Mary Span

26 juni 2023 | Mary Span | Evolutiegids

Op zoek naar natuurherstel

soil | Mary SpanIn de economie is het heel gewoon om een waarde te hangen aan een bos of natuur. Velen zien het planten van bomen als een verdienmodel en tegelijkertijd als een wondermiddel tegen de opwarming van de aarde. Het is tijd dat we de stap van duurzaamheid maken naar regeneratie door gebruik te maken van de wijsheid van de natuur.

De wereldleiders weten zelf nauwelijks hoe je de wereld weer natuurlijk maakt. Natuurherstel vereist dat iedereen, op elk niveau actie voert, van een gezin tot een gemeenschap, van een land tot wereldrijk. Veel bedrijven en burgers nemen al actie, zoals het opzetten van rewilderingsprojecten, het herstel van koraalriffen of oesterbanken of het aanplanten van bomen. Wat deze generatie pioniers bindt is dat ze helpen om de natuur zichzelf te laten regenereren. Maar het blijft nog kleinschalig en vaag.

We hebben zó weinig respect voor
de natuur en het milieu dat we denken
dat alles wel op z’n pootjes terecht komt.

De mens heeft weliswaar de opwarming van de aarde en het verdwijnen van diersoorten en bomen zelf in gang gezet, ze kan ook door vindingrijkheid voor afkoeling zorgen. Alleen zal dit een zeer groot tijdsbestek vergen om de omkering tot stand te brengen. Want laten we wel wezen, het is heel wat wat we te doen hebben. We moeten de overgang maken naar schone energiebronnen, afval en reizen minimaliseren, vlees laten staan, de auto laten staan en de fiets gebruiken, onze bossen beschermen en uitbreiden, biodiversiteit terugbrengen, landbouw bedrijven die koolstof opslaat in plaats van uitstoot, biologisch voedsel kweken, oceanen en wereldwijd in het wild levende dieren beschermen, de jacht verbieden en stropers en boomkappers tegenhouden om zo leefgebieden van wilde dieren te beschermen, enzovoorts. Het is wat jij en ik te doen hebben.

De globale hebzucht van de mens
is de planeet aan het vernietigen.

De realiteit is dat we als individu afhankelijk zijn van de gemeenschap. De tijd is rijp om als geheel stappen te ondernemen en zo de omkering tot stand te brengen. Als we onze onderlinge afhankelijkheid ontkennen, is het geen wonder dat er niets verandert. Geen wonder dat de eeuwige sneeuw aan de polen aan het smelten is, diersoorten uitsterven en de bossen in de Amerika’s en Siberië in brand staan. We moeten niet denken dat het ons niet aangaat. Ieder voor zich is verantwoordelijk voor wat er nu in de natuur gebeurt!

Ik geloof dat alles bewustzijn heeft, van de kleinste molecule tot een cel en van organismen tot ecosystemen en de planeet als geheel. Alles is leven! We krijgen voedsel van een levende aarde, we krijgen zuurstof van de levende hemel boven ons, we krijgen water via de levende rivieren. Volgens de Global Carbon Atlas is de CO2-uitstoot wereldwijd tussen 1992 en 2018 gestegen met 65 procent. We hebben maar 50 procent kans om binnen tien jaar onze uitstoot te halveren en onder de 1,5 graad opwarming te blijven en om een onomkeerbare kettingreactie in gang te zetten. Ja, je leest het goed: 50 procent kans. Geen wonder dat jongeren bang zijn voor de toekomst.

Het leven draait nu maar om één ding: groei.
We moeten niet groeien maar [w]evolueren!

Wat kunnen we doen? De broeikasvervuilers aanpakken, bomen planten (in China, Afrika en India worden al miljoenen bomen in de woestijn geplant, maar dat is niet genoeg), regeneratieve landbouw als onderdeel van de oplossing opzetten, waterbeheer optimaliseren, verzilting en luchtvervuiling tegengaan, woningbouw verduurzamen, het materialisme en het collectieve gevoel van afscheiding van de natuurlijke wereld loslaten, de industriële groei, hebzucht en onverschilligheid moet stoppen. Er moeten nieuwe, duurzame standaarden komen als we het leven op aarde willen herstellen.

Technologie en marktwerking zijn niet het antwoord, gezamenlijke ontwikkeling vanuit bewustzijn wel. We kunnen wel technologieën ontwikkelen die de ecologische voetafdruk verminderen, de efficiëntie vergroten en een eind maken aan het uitputten van grondstoffen. Want er zal een moment aanbreken waarop sommige grondstoffen niet meer voorhanden zijn of in handen van hebzuchtige mensen zijn.

Kom in actie!

Zie de problemen als volwassene onder ogen en zet jouw wijsheid in. Zet zelf de stip op de horizon en start jouw regeneratieve reis samen met anderen. Klinkt best redelijk, zelfs bereikbaar als we onze schouders eronder zetten door te ondernemen in plaats van alleen actie te voeren. Neem dus verantwoordelijke beslissingen en besef dat het niet alleen om jou draait, maar om het leven op aarde. Zet de feiten op een rijtje, wees plaatselijk actief en kom weer in contact met de natuur. Laat vooral je hart en je humor spreken om in de woorden van Jane Goodall te spreken. Laten we de wijsheid van de natuur meenemen in ons leven.

Mary Span
AUTEUR MARY SPAN | ©DOESPLUS! | 230626
Trendjournalist/publicist en auteur van het boek Zinvolle [W]evolutie.
Hou ervan je te inspireren en te activeren voor zinvolle evolutie
in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.

Landbouwfeiten

23-10-23: Voedselproductie, met name veeteelt, is verantwoordelijk voor een kwart van onze broeikasgasuitstoot. Koeien stoten bijvoorbeeld methaan uit. De landbouw stoot ook te veel broeikasgassen uit, vervuilt het water, duldt steeds minder natuur, maakt het landschap steeds saaier, en sluit ook nog eens slecht aan op de behoefte aan gezonde voeding. Nederland produceert zoveel mogelijk vlees, melk en eieren. Dat kan alleen door grote hoeveelheden graan, soja en ander voedsel te importeren als veevoer. Het eindeloos stapelen van regels en wetten om het huidige systeem maar in stand te kunnen houden, is op zijn eind gelopen. Er moeten knopen doorgehakt worden. Bron: De Correspondent.

Daltun, pionier in verwildering

04-07-23: Eoghan Daltun heeft 14 jaar besteed aan het opnieuw inrichten van een deel van het Beara-schiereiland in Ierland tot een toonbeeld van diversiteit. Ooit bestond Ierland uit 80% inheemse bossen, nu 1%. “Een natuurlijk bos houdt water vast als een gigantische spons. De bodems zijn poreuzer. De wortels en mossen nemen het vocht op en laten het langzaam weer ontsnappen. Het hele ecosysteem is weer goed gaan functioneren”, zegt Daltun. Daltun maakt deel uit van een wereldwijde inspanning om tuinen, landgoederen en het platteland opnieuw in te richten om te proberen het catastrofale verlies aan biodiversiteit een halt toe te roepen. De natuurherstelwet van 2022 is het grootste plan van de EU om de beschadigde natuurgebieden te herstellen. Bron: The Guardian.
Bloemen in de wei | DoesPlus!

Verlangend naar een wei vol bloemen en vlinders

Er is iets mis in de natuur. Ik mis de diversiteit van planten en insecten.

De speurtocht naar bewustzijn | DoesPlus!

De speurtocht naar bewustzijn

Wat is bewustzijn en waar komt het vandaan?

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?

Geverifieerd door MonsterInsights