KLIMAAT | ligt het klimaatbeleid op ijs?

Handel jij al milieubewust? | DoesPlus!

Vignet Mary Span | DoesPlus!
17 juni 2024

Ligt het klimaatbeleid op ijs?

soil | DoesPlus!Voor het eerst in de geschiedenis heeft de wereld een jaar meegemaakt dat ongeveer 1,5 °C warmer was dan voorheen. Steeds meer Nederlanders gedragen zich milieuvriendelijk in hun dagelijkse leven, maar als we het hebben over veranderingen in de gemiddelde temperatuur op aarde, denken mensen dat gedragsverandering in wezen zinloos is.

Het is officieel: 2023 was het warmste jaar ooit gemeten, met temperaturen op aarde die gemiddeld tussen de 1,35 °C en 1,54 °C hoger lagen dan voor het industriële tijdperk. Nu het kwik blijft stijgen, is het belangrijk om duidelijk te zijn over wat dergelijke mijlpalen precies betekenen. We hebben het Akkoord van Parijs ondertekend, dat tot doel heeft de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden Celsius. Toch is geen enkel regeringsbeleid op dit doel afgestemd. Ik lees weinig positiefs voor natuur en milieu in het hoofdlijnenakkoord van de politieke partijen PVV, NSC, BBB en VVD. De doelstelling van Parijs van 1,5 °C mag dan waarschijnlijk wel buiten ons bereik liggen, maar agressievere maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen kunnen de opwarming van de aarde nog steeds beperken tot minder dan 2 °C.

De impact voor klimaatverandering
is voor elk gebied anders.

PNAS Front Matter en Probable Futures hebben een reeks interactieve kaarten en diagrammen gemaakt, waarop te zien is welke problemen er momenteel en in de toekomst zullen zijn. En wat blijkt? Zoals de kaarten illustreren, zullen veel bevolkingsgroepen te maken krijgen met meerdere stressfactoren, met mogelijk ernstige gevolgen voor mensen, dieren, ecosystemen en landbouw. Globaal gezien zullen delen van Noord- en Zuid-Amerika in hoge mate te maken krijgen met dodelijke hitte en droogte, veel regen in Noord-Europa met afwisselend droogte, droogte van Midden-Europa tot en met het Midden-Oosten en Zuid-Afrika en levensbedreigende hitte en overstromingen in Azië, Oost-Rusland en Australië. Het zeepeil in onze oceanen is de laatste honderddertig jaar met gemiddeld twintig centimeter gestegen. Dit heeft ernstige gevolgen voor allerlei eilandgroepen die verdwijnen onder de zeespiegel. Ook is de temperatuur van het water steeds verder aan het stijgen. Zo zijn 1.500 klimaatverhuizers van het eiland Carpi Sugtupu verhuisd naar het vasteland Panama, omdat hun eiland stukje bij beetje in zee is ondergegaan.

Klimaatverandering heeft niet alleen natuurlijke gevolgen, maar ook sociale effecten en bedreigende gevolgen voor het bedrijfsleven. Ook voor de landbouw zijn de gevolgen groot. In sommige gevallen zijn pogingen in heel Europa om de landbouw groener te maken mislukt: de uitstoot van stikstof is niet verminderd, de wateronttrekking is niet beperkt en bepaalde pesticiden zijn niet verboden. Bovendien gebruikt extreemrechts in Nederland op onbeschaamde wijze het lot en de protesten van boeren als een middel om steun op te bouwen. Ik zie dat het ‘boeren’ in Nederland met alle regels en bureaucratie niet eenvoudig is, maar zonder verandering in de goede richting sterft mogelijk een derde van alle plant- en diersoorten nog in deze eeuw uit. Vervolgens gebruikt extreemrechts de klimaatcrisis als wapens tegen juist de mensen die ze willen aanpakken: linkse en milieupartijen en protestbewegingen.

Maar helaas zijn we in Nederland meer
bezig met het asielvraagstuk dan
met de levensomstandigheden
van mens en dier.

We staan voor een van de grootste uitdagingen die de mens ooit heeft meegemaakt. Het maakt niet uit wat je bezighoudt, klimaatverandering zal onze levens beïnvloeden. Door het vaker voorkomen van extreme weersomstandigheden zullen we steeds meer te maken krijgen met voedseltekorten, tekort aan drinkwater, meer woestijnen, warmer weer en overstromingen.

We moeten samen opnieuw nadenken over de manier waarop we energie, voedsel en water produceren en consumeren, de bossen van de wereld beschermen en mensen helpen zich voor te bereiden op een veranderende wereld. Dat vraagt om verbinding en actie. We kunnen ons gedrag wijzigen en meer milieubewust handelen, maar samen kunnen we nóg meer. We kunnen kennis delen, het beleid beïnvloeden, bescherming bieden aan kwetsbare gebieden op land en zee, samenwerken met bijvoorbeeld de Herenboeren en het bedrijfsleven, een echte vooruitgangsindex in plaats van het bbp invoeren, onze natuursystemen herstellen, duurzame tips verzamelen en lokale initiatieven ontplooien.

Alle initiatieven helpen.

We hebben de kennis en de technologie om onze impact op het klimaat te verminderen en de druk op ‘s werelds meest kwetsbare plaatsen, mensen en dieren te verlichten. We moeten het gewoon nu gaan doen!

Mary Span | DoesPlus!

AUTEUR MARY SPAN | ©DOESPLUS! | 240617
Trendjournalist/publicist en auteur van het boek Zinvolle [W]evolutie.
Hou ervan je te inspireren en te activeren voor zinvolle evolutie
in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden

Natuurherstelwet

17-06-24: De Europese natuurherstelwet gaat er tóch komen. Vandaag stemden de ministers van milieu uit de 27 lidstaten over de wet. Oostenrijk was intern verdeeld over de wet, maar maakte gisteren bekend toch het plan te zullen steunen. Bron: NOS.
Klimaatspagaat | DoesPlus!

We zitten in een klimaatspagaat

Helaas zal groene energie uit zon en wind nooit genoeg zijn om de mondiale groei en welvaart te stimuleren. We zullen allemaal met minder genoegen moeten nemen. Adieu, welvaart?

Sekem, biodynamisch wonder | DoesPlus!

SEKEM bevordert voedselzekerheid en duurzaamheid

Helmy Abouleish gaat vol voor het holistische initiatief SEKEM, het biodynamische wonder in de woestijn.

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?

Geverifieerd door MonsterInsights