LEEFWIJZE | kickdansen op het dunne koord

Kickdansen op het dunne koord | DoesPlus!

17 januari 2024 | Mary Span | Evolutiegids

Kickdansen op het dunne koord

Het gaat niet goed met de mensheid. Door de prestatiedrang en concurrentiezucht in de consumptiemaatschappij van vandaag ontbinden de sociale weefsels. We weten niet meer wie we werkelijk zijn. Dat maakt ons depressief, eenzaam en uitgeblust. Het wordt steeds moeilijker om diepte en aarding in onszelf te vinden. Er is maar één leven en daarin moeten we zoveel mogelijk kicks hebben.

Nooit was onze identiteit zo belangrijk als in onze moderne tijd. Onze identiteit is overal zichtbaar op internet: met de mooiste vakantiefoto’s, uitgebreide profielen en onze vriendschappen op sociale media. Daar krijgen we een kick van. Hoe succesvoller we zijn, hoe sneller we worden opgemerkt. Rol en sociale status zijn belangrijker dan prestaties. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de cijfers van Facebook die meldt, dat er over de hele wereld twee miljard mensen actieve Facebookgebruikers zijn.

We zijn bang voor de leegte,
dus zoeken we naar kicks.

De leegte die we ervaren drijft ons tot het zoeken naar kicks in de buitenwereld, waardoor de binnenwereld steeds meer uitholt. In die buitenwereld worden we geleid door de hyperactieve zapcultuur en de consumptiemaatschappij. Modemakers praten ons grote merken aan, technici ontwerpen machines die voor ons denken, politici verkopen een wereld die oké is. We zitten gevangen in de tandwielen van de economie en internet. Daarbij komt nog dat we de welvaart en luxe waarmee we opgroeien of vertrouwd zijn als een verworvenheid zijn gaan beschouwen. Het is steeds partytime en we willen steeds genieten. Eens was genot zondig en nu willen we alleen nog maar kicken.

We hebben een enorme fascinatie voor ons uiterlijk, dat jonger en sexier moet zijn en blijven. Behalve de vraag ‘Zie ik er nog goed uit?’ liggen we ook wakker van de vraag ‘Ben ik wel leuk en uniek genoeg?’ Want in de castingmaatschappij moet iedereen uniek zijn.

Het is steeds kickdansen
op het dunne koord.

Het leven is tegenwoordig één grote talentenshow. Zet de televisie maar aan en je bent er getuige van. En wil je ‘in’ zijn, dan heb je er alle belang bij om de trends vóór te zijn. Dan ben je een trendsetter, die probeert zoveel mogelijk volgers te krijgen. De kick wordt steeds verder opgeschoven. Alles moet boeiend blijven. In onze agenda is geen wit blad meer te bekennen, de wereld zit vol uitdagingen en prikkels en druk-druk-druk is ons mantra geworden. Om ons goed te kunnen voelen en de leegte te ontwijken, moeten we de uitdagingen aangaan. De buitenwereld is belangrijker geworden dan wie we werkelijk van binnen zijn.

Wanneer er geen diepte meer is en beelden zonder woorden belangrijker worden in onze dagelijkse communicatie, wanneer er geen fundament meer is, geen basis om op terug te vallen, wanneer alles gericht is op meer, meer, meer (genot of succes), dan ervaren we steeds meer spanning en uiteindelijk leegte, zinloosheid en agressie. En dat proberen we dan vervolgens op te lossen met pillen.

Wie afwijkt van de maatschappelijke norm, wordt als ‘geestesziek’ bestempeld. 1,2 miljoen mensen slikken antidepressiva. Een groot deel van de volwassenen en jongeren drinkt teveel. 17% van alle Nederlanders heeft zelfs problematisch alcoholgebruik. 1 op de 5 jongeren neemt medicatie tegen depressie en 85 procent van de jongeren heeft last van mentale klachten.

De neoliberale show
maakt ons ziek.

Ook het drugsgebruik is een probleem. Cannabis blijft koploper met 7,8%; als tweede drug volgt ecstasy (3,9%) en daarna cocaïne (2,4%), amfetamine (1,4%) en lachgas (1,3%). En ook de psychische nood bij jongeren schreeuwt om een oplossing. Die is momenteel: ‘geef ons een pil, zodat we rap weer in de kickcultuur kunnen functioneren.’ De werkelijke oorzaken worden daarbij genegeerd. Niet alleen door de medicijnverstrekkers, maar eveneens door de ouders, samenleving en politiek. Inmiddels groeit het besef dat het zo niet verder kan.

Het neoliberalisme is dé koepelterm geworden van alle mankementen van deze tijd. Vriend en vijand zijn het er inmiddels over eens dat het neoliberalisme van vandaag met de nadruk op het maximaliseren van de individuele vrijheid, prestatie en concurrentie niet het juiste antwoord is. Het wordt steeds moeilijker om nog zin te creëren. Om onszelf staande te houden, botsen we op steeds grotere muren. We doen steeds aan symptoombestrijding. Dan blijft het dweilen met de kraan open. We moeten af van het hokjesdenken en hokjesaanpak. We moeten terug naar de structurele oorzaken en de toxische patronen en die bij de wortel aanpakken. De richting is net zo belangrijk: niet een macht van monopolisten en financiers maar een community waar gelijkwaardigheid, wederkerigheid en respect een rol spelen.

We zien dat er binnen de overheid geen sterke visie heerst over de toekomst. Over waar we naartoe moeten met het land of wat voor samenleving we willen zijn. Er is nauwelijks politiek debat over de inrichting van onze samenleving. Het ontbreekt mensen aan een kader of horizon, waarbinnen we een fundament kunnen vinden. We hebben dringend kundige en holistische leiders nodig die op de lange termijn een nieuwe toekomst kunnen realiseren.

Inspiratie komt van
je innerlijke bron.
Het is je beste metgezel.

We staan voor een enorme uitdaging, nu we meer in een vluchtige samenleving leven. Even stilstaan bij goede en mooie dingen die zo vanzelfsprekend zijn, werkt heel goed. Nog mooier is zomaar iets aardigs doen voor iemand, zonder iets terug te verwachten. Het stellen van vragen en het hebben van interesse in elkaar verbindt. Vraag naar het meest beslissende besluit in iemands leven, naar zijn of haar jeugdherinneringen, naar keerpunten, naar momenten van vreugde, trots, verdriet of spijt of vraag naar iemands hobby. Mensen willen anderen ontmoeten die empathisch openstaan voor hun verhalen. Empathie is een kwaliteit die de wereld heel erg hard nodig heeft. Het leidt tot herkenning. Door het vertellen van het levensverhaal ordenen we ervaringen en ontstaat er begrip. Het leidt ons uiteindelijk uit de kickdans naar bewustzijn en innerlijk voelen van je eigen fundament. Dan wordt onze wereld niet alleen mooier, maar ook liefdevoller. Zo begint een beter ‘wij’ bij minder ‘ik’.

Mary Span | DoesPlus!

AUTEUR MARY SPAN | ©DOESPLUS! | 240117
Trendjournalist/publicist en auteur van het boek Zinvolle [W]evolutie.
Hou ervan je te inspireren en te activeren voor zinvolle evolutie
in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden

Bouw veerkracht op

Veerkracht is belangrijk voor onze fysieke gezondheid en ontwikkeling. Van Jonathan Haidt tot Derren Brown: deze video onderzoekt de veelheid aan manieren waarop we kunnen nadenken over veerkracht, en hoe we die kunnen gebruiken om ons leven te verbeteren. Bron: Big Think.

De zin van je leven is niet het ego | DoesPlus!

De zin van je leven is niet je ego

Het ego is niet ons ware Wezen. We kunnen ons ego verkleinen door hem te herkennen en te observeren.

Karaktereducatie | DoesPlus!

Grip op gedrag: bevorder bewustzijn!

Agressie, boosheid, discriminatie, criminaliteit. Het is aan de orde van de dag. Hoe krijgen we weer grip op gedrag? 

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?

Geverifieerd door MonsterInsights