VERKIEZINGEN | Nederland kiest: Holland First!

Holland First | DoesPlus!

23 november 2023 | Mary Span | Evolutiegids

Nederland kiest: Holland First met PVV!

societygidsBij de Tweede Kamerverkiezingen van 2023 hebben circa 2,5 miljoen Nederlanders gekozen voor Holland First! Nederland gaat net als Hongarije, Polen, Italië en straks wellicht ook Frankrijk extreem-rechtsaf. Het lijkt op een wij tegen zij-zege, een aardverschuiving van jewelste. Dit lijkt geen boodschap van hoop…

De Franse extreem-rechtse Marie Le Pen, van de grootste oppostiepartij in het Franse Parlement, feliciteerde Geert Wilders met zijn grote overwinning bij de verkiezingen van 2023. Zij ziet Geert Wilders van de Partij voor de Vrijheid als een bondgenoot in het Europese Parlement en als vijand van de Islam. Ook Viktor Orbán, die verantwoordelijk is voor de democratische erosie in Hongarije, feliciteerde hem.

Alle angsten zijn tijdens de
verkiezingen samengekomen over
immigratie, bestaanszekerheid en economie. 

Deze partijen vormen nu een enorme blokkade in de Europse gemeenschap, een wij tegen zij. De boodschap: genoeg immigratie, genoeg Brusselse inmenging en genoeg duurzaamheid tegen klimaatverandering. Het is Holland First geworden. Nederland zal – net als de Brexit bij de Britten – daarvoor een hoge prijs moeten betalen als we niet oppassen. In de Europese politiek, waar je moet geven en nemen, waar je coalities moet bouwen met andere landen, kan dit de Nederlandse belangen enorm schaden. Nederland is als klein landje immers economisch zeer afhankelijk van het buitenland.

Begrijp ik het goed, dat de partij van Geert Wilders de weerbeheersingsprogramma’s wil negeren? Begrijp ik het goed, dat de PVV vluchtelingen in de kou wil laten staan en alleen voor de echte Nederlanders wil gaan? Want wat willen de Nederlanders: bestaanszekerheid, een woning, sociale zekerheid, betaalbare gezondheidszorg en goed onderwijs. Kan de PVV dat leveren? De vraag is: welke partij zal als eerste bezwijken om een ​​coalitie te vormen met een partij waarvan de leider populistisch, anti-EU en pro-Nexit, anti-islam en anti-immigratie is?

Bruggen bouwen is
voor de PVV een ophaalbrug.
Loesje

Ik verwacht nog meer vluchtelingen naar Europa, de opkomst van rechtse partijen en separatistische ideeën in Europa.  Het zal zeer moeilijk zijn om over de toenemende vluchtelingenstromen controle te krijgen en de migranten te laten integreren. Het gevolg zal nog meer verdeeldheid, terroristische aanvallen en straatgeweld zijn. Het multiculturalisme lijkt te mislukken. Geert Wilders luistert weliswaar naar de noden en angsten van de gewone mensen, maar biedt verder geen oplossingen. Een Wilders zal de problemen dus niet zomaar uit de wereld kunnen helpen.

Besluit nú
dat je niet meer
naïef wilt zijn.

Inmiddels weet het leeuwendeel dat we ons in een steeds gevaarlijkere situatie bevinden en dat systeemverandering noodzakelijk is. We moeten onze naïviteit van ons afschudden. De uitdagingen die voor ons staan zijn inmiddels zo immens dat de moed je snel in de schoenen kan zakken. ‘Omarm de chaos, want we zitten in een overgangsfase‘, zou hoogleraar Jan Rotmans zeggen. De crises vraagt om daadkrachtige overheden die keuzes durven te maken. Dat vraagt om grondige hervormingen die gericht zijn op het Nieuwe Tijdperk. En dat vraagt om een op feiten gebaseerd debat en het beëindigen van oorlogen en klimaatcrisis. Dat vraagt om een visie, een plan!

Maar ook jij kunt een bijdrage leveren door het goede voorbeeld te geven! Als we onszelf als machteloos blijven zien, als kleine radartjes in een overweldigend systeem, zal er niet snel iets veranderen. Onze persoonlijke invloed reikt vaak verder dan we denken. De theorie van de zogenoemde three degrees of influence stelt bijvoorbeeld dat wat we zeggen en doen de gedachten en het gedrag van onze vrienden (eerste graad) beïnvloedt, maar ook de gedachten en gedragingen van de vrienden van onze vrienden (tweede graad) en zelfs de vrienden daar weer van (derde graad).

Doe goed en
zet de juiste deur open.

In deze chaotische tijden is het belangrijk om ons hart te openen voor het leed in de wereld en om juiste menselijke relaties te organiseren. Wat hier bedoeld wordt is al in de Franse Revolutie geformuleerd in de termen vrijheidgelijkheid en broederschap. Wij zijn weliswaar niet allemaal gelijk, maar gelijkwaardig. Mensen zijn immers verschillend qua geloofsovertuiging, kwaliteiten, interesses, ras, intelligentie en ook qua bewustzijnsontwikkeling. Dat betekent dat wij respect moeten hebben voor de waarde van mensen.

Mensen zijn sociale wezens, gemaakt voor verbinding en samenwerking. Wat we kunnen doen is met onze tijd en vriendschap een verschil maken voor onze medemensen. Juist spiritualiteit helpt ons terug te keren naar ons hart voor de medemens en het leven op aarde. Wij staan niet buiten de natuur en de eenheid van alles. Het geeft je de mogelijkheid om van toegevoegde waarde te zijn voor de wereld om je heen. Alle grote vraagstukken vragen namelijk om systeemverandering: klimaat, energie, landbouw, migratie, zorg, onderwijs. De wereld koerst af op  2,5 tot 2,9 graad opwarming. Moeten we dat maar laten gebeuren?

Mary Span | DoesPlus!

AUTEUR MARY SPAN | ©DOESPLUS! | 231123
Trendjournalist/publicist en auteur van het boek Zinvolle [W]evolutie.
Hou ervan je te inspireren en te activeren voor zinvolle evolutie
in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden

Mensen voelen zich ondergewaardeerd

25-11-23: De Italiaanse socioloog Francesco Marolla concludeert in zijn onderzoek, dat mensen juist in rijke landen zich sneller buitenspel gezet voelen. Mensen voelen zich geen gewaardeerd lid meer van de samenleving. het is niet eigen volk eerst. Vandaar de vlucht naar populistische partijen in Europa. Progressief Nederland heeft geen toekomstbestendig verhaal waar mensen in kunnen geloven. Bron: Volkskrant.

Nederlands faillissement?

25-11-23: De PVV-leider heeft tijdens de campagne gouden bergen beloofd. Het eigen ziektekostenrisico gaat op nul, AOW-leeftijd naar 65 jaar, btw op boodschappen afschaffen, minimumloon verhogen en de belasting op energie drastisch verlagen. Wie zal dat betalen? Bron: Volkskrant.
De Grote Scheuring | DoesPlus!

De grote scheuring

Albert Einstein noemde afgescheidenheid ooit de grootste tragedie van het menselijke bestaan. Wanneer worden we eens wakker?

Wereldcrisis | DoesPlus!

Het leven op aarde is in gevaar. Wat Nu?

De mens heeft het leven op de aarde over z’n grenzen geduwd. We zitten in de grootste crisis ooit….

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?

Geverifieerd door MonsterInsights