GENEN | hoe perceptie je leven bepaalt

Hoe externe factoren je leven bepalen | DoesPlus!

Vignet Mary Span | DoesPlus!
13 december 2023

Hoe perceptie je leven bepaalt

‘Dat zit in de genen’, zeggen we vaak, waarmee we bedoelen dat sommige eigenschappen al vastliggen bij de geboorte. Celbioloog prof. Bruce Lipton ontdekte dat genen kunnen veranderen. Genen kunnen worden in- en uitgeschakeld door onze opvattingen.

Hoe verklaren we dat identieke tweelingen (met hetzelfde genoom) fenotypisch kunnen verschillen en niet dezelfde ziekten kunnen ontwikkelen? Prof. Bruce Lipton verwijst naar een kankeronderzoek bij families met geadopteerde kinderen. De adoptiekinderen bleken een even grote kans te hebben op kanker als de biologische familieleden. En toch hadden deze geadopteerde kinderen heel ander genetisch materiaal.

Je erft niet alleen je genen. Via je genen erf je ook een stuk omgeving. Je levenslot wordt eveneens bepaald door jouw gedachten over jouw omgeving. Genetische informatie alleen zegt dus niks. Je kunt de mens niet begrijpen als je enkel focust op omgeving, en ook niet als je enkel focust op genetica of neurofysiologische processen. Je moet kijken naar alle facetten.

Ligt in onze
omgeving ons levenslot?
Of vormen wij zelf ons lot?

Jarenlang werd gedacht dat genen het brein van cellen vormden: genen zouden bepalen wat cellen doen en laten. Maar volgens Lipton klopt dat niet: “Ik verwijderde de kern uit de cellen en verwijderde daarmee in essentie de genen uit de cel. Als genen inderdaad het leven regelden, zou de cel doodgaan. Maar heel wat cellen leefden nog gedurende twee maanden, zonder genen of kern.”

In die twee maanden bleven de cellen complexe taken uitvoeren: communiceren, bewegen, voedsel verteren, enzovoort. Deze taken verliepen ook heel gecontroleerd. “En toch waren er geen genen.” Wie of wat was dan de veroorzaker? Het celmembraan, volgens Lipton. Het celmembraan verwerkt prikkels van buitenaf, net zoals een laptop onze muisklikken en toetsaanslagen verwerkt.

Je kunt de golven van
het leven niet negeren,
leer er op te surfen.

Lipton stelt vervolgens dat onze perceptie een belangrijke invloed heeft op ons doen en laten en het doen en laten van onze cellen. Hij toonde aan dat overtuigingen, zowel positief als negatief en of ze nu waar zijn of niet, de activiteit op genetisch niveau beïnvloeden en zelfs onze genetische code kunnen veranderen. We worden dus ook ziek door onze gedachten en emoties. We moeten af van het hokjesdenken en ons meer focussen op de sociale factoren die ons bestaan beïnvloeden.

De oorzaak van 90 procent van de hartvaatziekten is niet een organische disfunctie in het celmechanisme, maar een gedragsmatige reactie op omgevingssignalen in het bloed. Nu wordt erkend dat de overgrote meerderheid van ziekten het gevolg is van onze leefstijl.

Spontane genezingen, verbazingwekkende bewijzen van kracht en uithoudingsvermogen, het vermogen om op hete kolen te lopen zonder je voeten te branden, het vermogen van acupunctuur om pijn te verlichten door de ‘chi’ (levensenergie) in het lichaam te laten stromen, en vele andere verschijnselen, tarten de reductionistische biologie.

Wie we zijn lijkt een
product te zijn van zowel genetische
erfenis als onze gedachten.

Wanneer tot de reductionistische bio-geneeskunde volledig het besef doordringt dat de celmembraan een waarlijk magisch brein is, zal ze zich richten op hoe we onze percepties en onze opvattingen kunnen veranderen om hartziekten, en in feite bijna alle anderen ziekten, kunnen voorkomen. De geest is namelijk krachtiger dan medicijnen. Onze gezondheid is veeleer onze verantwoordelijkheid dan dat we slachtoffer zijn van onze genen.

Als onze perceptie daadwerkelijk een belangrijke invloed heeft op ons doen en laten (van onze cellen), dan zouden we daar in de opvoeding al mee moeten beginnen. Onze percepties zijn namelijk aangeleerd en de meesten daarvan leren we aan vóór ons 6e levensjaar. Het kind is zich in deze periode niet bewust van wat het doet; het downloadt en kopieert simpelweg het gedrag van de ouders. Opvallend genoeg zijn veel van deze vroeg aangeleerde percepties negatief en veroorzaken ze de meest uiteenlopende ziektes op de aarde, doordat ze invloed hebben op de chemische processen in ons lichaam. Veranderingen kunnen ook erfelijk zijn. We weten nu dat de door de omgeving teweeggebrachte fijnafstemming van generatie op generatie kan worden doorgegeven. Dat wil zeggen dat kinderen geboren kunnen worden met epigenetische veranderingen die ze van hun ouders hebben gekregen.

Het lot van je
leven schrijf je zelf.

Bruce Lipton besefte door zijn onderzoek dat hij geen permanent slachtoffer is maar een ‘medeschepper’. Dat hij zijn leven kon veranderen door zijn overtuigingen te veranderen. De overtuiging dat wij broze biochemische machines zijn die door genen worden bestuurd, maakt plaats voor het inzicht dat wij daadkrachtige scheppers zijn van ons en leven en van de wereld waarin wij leven.

Het lijkt er dus op dat we ons bewustzijn zodanig kunnen trainen dat we gezonde overtuigingen kunnen scheppen. Daarmee zouden we de sleutel in handen hebben tot een gezonder en gelukkiger leven. Volgens Lipton zijn er drie manieren die op effectieve wijze gebruikt kunnen worden om oude, beperkende of saboterende overtuigingen via het onbewuste te kunnen veranderen: mindfullness, hypnotherapie en een nieuwe genezende methodiek die ‘energiepsychologie’ wordt genoemd.

Stilstaan bij je gedachten
is al vooruitgang.

Ieder van ons zou eens een moment moeten stilstaan om te beseffen hoe negativiteit, moedeloosheid en doemdenkerij de toekomst van ons allen beïnvloedt! We kunnen ons bewustzijn zodanig trainen dat we gezondmakende overtuigingen kunnen scheppen. Wanneer je de software van je geest herschrijft, verander je de afdruk van je leven en van de wereld! Het kunnen benoemen van problemen en het waarnemen van negativiteitsgedachten is vaak een prima eerste stap om te komen tot verbetering. Voorwaarde is dan wel dat je een effectieve manier vindt om te transformeren!

Mary Span | DoesPlus!

AUTEUR MARY SPAN | ©DOESPLUS! | 231213
Trendjournalist/publicist en auteur van het boek Zinvolle [W]evolutie.
Hou ervan je te inspireren en te activeren voor zinvolle evolutie
in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden
Slecht nieuws | DoesPlus!

Kijk jij de andere kant op bij slecht nieuws?

We hebben allemaal wel eens de andere kant opgekeken bij slecht nieuws. Veertig procent doet dat. De wereld moet veranderd worden, maar niet door wegkijken.

Nieuwe wijsheid, we zijn een | DoesPlus!

Onze geest reikt verder dan we denken

Wetenschappers denken dat geest, intelligentie en bewustzijn integraal deel uitmaken van het bestaan in plaats van als afzonderlijke grootheden. Zijn onze minds met elkaar verstrengeld?

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?

Geverifieerd door MonsterInsights