GRIP OP GEDRAG | bevorder bewustzijn!

Karaktereducatie | Mary Span

Vignet Mary Span | DoesPlus!
11 april 2022

Grip op gedrag: bevorder bewustzijn!

Leerlingen en studenten, ze beginnen te roken, gebruiken alcohol, er is sprake van ongeoorloofd schoolverzuim, ze gebruiken drugs. Er is iets grond mis met onze jeugd, maar ook met de samenleving als geheel, want we zien het gedrag in alle geledingen terug. Misschien moeten we bij grip op gedrag eerst werken aan meer bewustzijn.

(Noot: Als ik spreek over kinderen dan refereer ik in dit artikel aan de basisschool, als ik spreek over leerlingen dan verwijs ik naar de middelbare school en studenten naar de hogeschool of universiteit).

De voorbeelden hierboven laten niet zien dat het hele waardensysteem moet worden gecorrigeerd .Wij weten dat het gedrag van personen in die voorbeelden verkeerd is. Ons systeem van waarden, dat wij als gepast gedrag beschouwen, is prima. Het probleem is mensen ertoe brengen zich goed te gedragen, zich aan die waarden te houden. Dat vraagt om ontwaakt bewustzijn oftewel wakker worden en de illusies doorzien. En daarbij kan het huidige moment ons helpen.

Maar hoe kunnen we
het waardensysteem
het beste integreren
in de maatschappij?

Daarvoor moeten we op scholen niet alleen werken met leerlingen, maar ook met ouders, de gemeenschap of de buurt waar de school zich bevindt. Het bewustzijn over het gevolg van verkeerd gedrag moet omhoog. Niet alleen dat, ook het denken en het gedrag dient te worden aangesproken. Helaas is het opvoeden geen makkie. Moeten de leraren het waardensysteem koppelen aan religie en idealen of juist niet? Of moeten we de leerlingen gewoon waarden aanleren? Beiden lijken op een vorm van indoctrinatie en dat is niet iets wat we willen. Leraren worden ook verondersteld om waardenneutraal te zijn om te voorkomen dat waarden worden opgedrongen. Lastig, allemaal. Dan maar waarden verduidelijken? Zeker doen, maar dat lijkt me niet voldoende. Als aanvulling is het goed om kinderen en jongeren kritisch te leren denken en in samenhang daarmee de waarden aan te leren.

En welke waarden
leren we jongeren?

We maken deel uit van één levensveld, de heilige grond van bewustzijn. Ieder van ons is in staat om ons ontwaakte bewustzijn te activeren. Maar hoe komen we daar? Ieder van ons is van nature een spiritueel wezen. Spiritualiteit is aangeboren. Als we ons geestelijk leven realiseren, dan zijn we gezonder, veerkrachtiger en ethischer. En we hebben ook meer succes, omdat we naar onze innerlijke leiding luisteren. Het gemakkelijkste om te doen is zich te concentreren op de liefde voor onze naaste, zonder deze op te dringen. Dit gedrag dient keer op keer te worden geoefend, zodat het een gewoonte wordt. Als we eerlijk willen zijn, moeten we eerlijk handelen; als we moedig willen zijn, moeten we moedige daden ondernemen. Dat wil dus zeggen dat liefdevol gedrag steeds geoefend moet worden. Dus als we ons wanhopig of depressief voelen, sta dan op, ga de deur uit en breng iets van schoonheid en liefde naar mensen. Breng ze een maaltijd, ruim hun oprit op. Doe gewoon iets aardigs. Het doen van dergelijke acties zullen mensen aanzetten tot nadenken over wat goed en fout is. En de jongeren? Die zullen het goede voorbeeld gaan volgen, omdat ze de resultaten zien.

In feite brengen we de
leerlingen bij hoe ze het beste

in de samenleving en met elkaar
kunnen functioneren.

We kunnen het woord liefde niet uitleggen als er in een gezin geen sprake is van liefde, want kinderen kunnen er niet aan refereren als ze het van huis uit niet hebben ervaren. Waar we wel aan kunnen werken is ‘gerechtigheid’ en het belang van ‘zelfliefde’ en ‘naastenliefde’ door voorbeelden aan te dragen door middel van boekteksten, verhalen, wetten, e.d. We leren de jongeren om eerst na te denken voordat er een oordeel wordt gegeven. Er wordt eerst nagedacht voordat tot handelen wordt overgegaan. Er wordt eerst eerlijkheid betracht in het doen van dingen.

Het helpt enorm om ‘zingeving’ te vinden in het handelen. Bij het aanleren van karakter, vooral het democratische karakter, dienen we jongeren verder te laten nadenken dan alleen maar over het IK. Het WIJ is net zo belangrijk en vooral een zinvol WIJ. De vraag is dan niet: ‘Wat is zinvol voor mij?, maar ‘Hoe kan ik zinvol zijn in de wereld ?En ‘Hoe kan ik mijn talenten en eigenschappen voor dit doel versterken?’

Studenten in een hogeschool of universiteit kunnen beginnen met actief onderzoek en een zorgvuldige afweging in de belangrijke en vitale problemen in de buurt of de gemeenschap. Een logische, en praktische mogelijkheid is om de activiteiten van de school onderdeel te maken van het leerplan. Laat de leerlingen beslissingen nemen die rechtstreeks invloed hebben op enkele van de dagelijkse activiteiten van de school. Maak spiritualiteit zelf onderdeel van het curriculum.

We moeten af van het idee dat we niets kunnen doen. We kunnen heel veel doen als we dat willen. Grip op gedrag is geen wondermiddel voor alle kwalen in de wereld, maar een integrale aanpak kan wel een goed begin zijn voor transformatie in de samenleving.

Mary Span
AUTEUR MARY SPAN | ©DOESPLUS! | 220411
Trendjournalist/publicist en auteur van het boek Zinvolle [W]evolutie.
Hou ervan je te inspireren en te activeren voor zinvolle evolutie
in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.
Liefde | DoesPlus!

Hoe meer liefde, hoe mooier de creatie

Wat zou er gebeuren als we ons zouden laten leiden door liefde of zachte energie in plaats van te corrigeren of te vechten?

WarChild | DoesPlus!

Wat doet oorlog met kinderen?

War Child helpt gevluchte volwassenen en kinderen in Roemenië om de oorlogservaringen in Oekraïne te overwinnen.

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?

Geverifieerd door MonsterInsights