BEN JIJ EEN CREATOR | evolueer mee

Ben jij een creator voor zinvolle [w]evolutie? Evolueer mee

De huidige wetenschap – met name de kwantumtheorie, de snaartheorie en de theorie van alles – heeft fundamentele gevolgen voor ons denken in de moderne tijd. De religieuze kijk op de aarde als schepping van God wordt langzamerhand vervangen door het denkbeeld dat de aarde niet alleen een brokstuk van de zon is maar ook dat alles met alles verbonden is. Toen het leven zich op aarde ontwikkelde, kwam het – volgens een populaire verklaring van Darwins theorie – tot een hevige krachtmeting om de rijkdommen van de aarde. In het sociaal-darwinistische denkbeeld van de natuur is de aarde namelijk een strijdtoneel, waarbij elk levend wezen tegen de andere strijdt om de macht. Die darwinistische kijk is door onze wereld in z’n geheel overgenomen. In feite zien we de aarde als een rijk stuk land waarom gevochten moet worden. De gevolgen laten zich vandaag de dag zien: een aarde die langzaam maar zeker van alle leven en grondstoffen wordt beroofd.

Creatief proces
De nieuwe zienswijze die nu in de wetenschap begint te ontstaan, ziet daarentegen de evolutie van het leven steeds meer als een rijk creatief en gezamenlijk proces waarin elk leven zich aanpast aan een ander leven om zo het voortbestaan van het leven op aarde mogelijk te maken. Door deze gedachtegang zullen we de aarde meer en meer gaan zien als een biosfeer die zich uitstrekt van de kern van de aarde tot de kosmos. In die ruimte bestaat er een interactie tussen het leven en de chemische processen van de aarde als basis voor leven op onze planeet.

Gratis energie
Deze nieuwe kijk op de evolutie van de kosmos heeft gevolgen voor onze lokale, nationale en internationale relaties, want deze zullen meer en meer worden bepaald door samenwerking en ecologische en collectieve overwegingen. Deze zullen leiden naar een nieuwe wereld die wordt georganiseerd rondom energie die overal aanwezig en dus grotendeels gratis is: zon, wind, water, aardwarmte, biomassa, golfslag en getijden. Deze energievormen kunnen overal gewonnen worden, gebundeld en met anderen gedeeld via intelligente stroomnetten. Deze vormen van energie vereisen eerder samenwerking dan hiërarchische bevels- en beheersmechanismen. Dat zal op wereldwijde schaal leiden tot zelfleiderschap en samenwerking lokaal en over de grenzen heen, want in de 21e eeuw willen we geen oorlog meer. We zien de gevolgen namelijk dagelijks op ons televisiescherm.

Alternatieve energie
Maar er zijn meer mogelijkheden om energie tot ons te nemen: universele energie. Wij zijn als mensheid nog niet intuïtief genoeg, maar er zal een tijd komen dat wetenschappers met behulp van hun intuïtie de universele of kosmische energie zullen ontdekken en ervaren en er vervolgens mee gaan werken. De alternatieve energie zal wellicht andere doelen hebben, bijvoorbeeld voor genezing van mens en dier, voor het opladen van onze eigen energie bij stress, uitputting of burn-out, voor de groei van ons voedsel of voor de evolutie van het leven als geheel. Maar ook de psychotherapie zal een andere benadering hanteren en wel dat gedachten en overtuigingen energie genereren, ofwel positief ofwel negatief.

Controlerende politiek
Darwin heeft met zijn evolutietheorie van de sterkste zijn langste tijd gehad. We gaan over naar een evolutiemethode van de meest afgestemde, flexibele en veerkrachtige mens die samenleeft en samenwerkt vanuit hoofd, hart en handen. Als we de wereld als een levend organisme zien, dat uit verschillende ecologische en evolutionaire verbanden bestaat, dan zal het streven naar individualisme minder belangrijk worden. Onze gedachtegang zal zich verbreden en we gaan onszelf zien als een evolutionaire aardbewoner die ieder voor zich verantwoordelijk is voor de gezondheid van onze planeet. De traditionele, controlerende politiek zal plaats moeten maken voor een dienstbaar en samenwerkend bestuur met een duurzame visie van alles wat leeft. Dat zou de verspilling van de overheid moeten verminderen. Er dient geld over te blijven voor onderzoek en voor duurzaam en verbindend beleid met alles wat leeft.

Energieneutraal
Dit alles betekent een radicale breuk met het verleden: het maatschappelijke leven zal meer gedomineerd worden door meer duurzaamheid, onderlinge samenwerking en meer verbinding met de natuur. De traditionele manier van werken wordt ter discussie gesteld en er zullen nieuwe, gezamenlijke, decentrale, soms tijdelijke, organisatiemodellen ontstaan. De deeleconomie met de bijbehorende nieuwe evolutionaire modellen wordt gelukkig steeds meer zichtbaar. Nederland zal de komende tijd transformeren naar een nieuwe samenleving waarin we een sprong maken naar nieuwe evolutie in de vorm van het energieneutraal maken van gebouwen en co-operatie van onderaf voor duurzame creaties. Maar óók zal Nederland als  voorbeeld en verbindingsland het voortouw nemen om de mogelijkheden van evolutionair leiderschap en democratie uit te dragen. En daarmee bedoel ik dat Nederland als progressief land óók evolutionair leiderschap meer en meer zal gaan omarmen. Ik ben daar positief over.

Ik roep je op om samen met anderen over de grenzen heen zorg te dragen voor een duurzame biosfeer op aarde. Alleen als we gaan denken als één grote, wereldwijde familie, zullen we ons voortbestaan kunnen verzekeren en de planeet kunnen verduurzamen ten behoeve van toekomstige generaties. Je bent het aan jezelf en aan de volgende generatie verplicht!

COPYRIGHT | CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?