EENZAAMHEID | een groeiend probleem

Eenzaamheid | Mary Span

Vignet Mary Span | DoesPlus!
29 maart 2021

Eenzaamheid, een groeiend probleem

Eenzaamheid wordt vaak gestigmatiseerd, gebagatelliseerd of genegeerd, maar een groeiend aantal volwassenen heeft daarmee te maken en verhoogt de kans op vroegtijdige sterfte. Huisartsen worden met deze aandoening geconfronteerd, maar de meesten hebben niet de informatie die nodig is om effectief met eenzaamheid van hun patiënten om te gaan.

Eenzaamheid wordt in verband gebracht met sociaal isolement, depressie, introversie of slechte sociale vaardigheden. Studies hebben echter aangetoond dat deze typeringen niet correct zijn, want je kunt bijvoorbeeld ook eenzaam zijn als je in een groep bent en bijna zonder uitzondering worden alcoholisten geplaagd door eenzaamheid.

Genen?
Hoewel mensen al sinds het begin der tijden de lichamelijke symptomen van sociaal isolement ervaren is de term ‘eenzaamheid’ pas na de middeleeuwen bekend geworden. Deze negatief ervaren toestand was de reden om je tot God te wenden. Toen John Cacioppo en zijn collega’s het eerste genoombrede onderzoek naar eenzaamheid uitvoerende dat in 2016 gepubliceerd werd, bevestigden ze dat genen een rol spelen bij chronische eenzaamheid. Het zou tussen de 14 en 27 procent erfelijk zijn. Het is belangrijk te constateren dat eenzaamheid op zich geen aandoening is, maar een emotionele reactie. Wat niet geërfd wordt is niet eenzaamheid, maar de pijnlijkheid van het gebrek aan verbinding.

Complex probleem
Wat ik zie is dat eenzaamheid een complex product is van onze genen, ervaringen uit het verleden, onze huidige omstandigheden, de cultuur waarin we leven en onze persoonlijkheden. Er is daarom geen beste of universele manier om eenzame mensen te helpen. De toenemende diversiteit en mobiliteit van de moderne samenleving maken het gebrek aan verbondenheid vervolgens nog schrijnender en lastiger op te lossen.

Verbinden?
Het is waar dat veel mensen aan de ene kant worstelen met eenzaamheid, maar aan de andere kant is de drang om ons met elkaar te verbinden groter dan ooit. Onze mooiste momenten zijn die die te maken hebben met de geboorte van een kind, liefde vinden, een hereniging met dierbare vrienden. En onze slechtste momenten zijn die te maken hebben met scheiding en het verlies van verbindingen, zoals het overlijden van een dierbare, het verbreken van een liefdesrelatie of een conflict met een goede vriend.

Betrokkenheid?
Eenzaamheid is een probleem voor de volksgezondheid dat grotendeels tijdens ons leven kan worden opgelost, maar daarvoor is de volledige betrokkenheid en steun van de medische gemeenschap nodig. De zware opgave waar we voor staan is een leven en een wereld opbouwen waarin we ons weer met elkaar verbonden voelen. Bij eenzaamheid zijn maar weinig helende krachten zo effectief als oprechte, liefdevolle relaties.

Het creëren van een nieuw leven van verbinding begint met de beslissingen die we in ons dagelijks leven nemen. Kiezen we ervoor om tijd vrij te maken voor relaties? Laten we onze kwetsbaarheid  en ons ware zelf zien? Gaan we met vriendelijkheid op zoek naar anderen? Of stellen we ons dienstbaar op om anderen te helpen? Het is geen gemakkelijke weg. In komende artikelen zal ik daarom ingaan op het maken van verbinding.

Mary Span
AUTEUR MARY SPAN | ©DOESPLUS! | 210321
Trendjournalist/publicist en auteur van het boek Zinvolle [W]evolutie.
Hou ervan je te inspireren en te activeren voor zinvolle evolutie
in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.
City of Kindness | DoesPlus!

City of Kindness

Velen van ons brengen een groot deel van onze tijd online door, en daarom is het belangrijk om op internet mensen met vriendelijke woorden te bejegenen.

Generatiekloof | DoesPlus!

Overbrug de generatiekloof

Lichamelijk welzijn is natuurlijk een prioriteit, maar wat gebeurt er als de geestelijke gezondheid een klap krijgt door een gebrek aan menselijke connectie?

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?

Geverifieerd door MonsterInsights