THUISZORG | normaal leven in dementiedorp

Normaal leven in een dementiedorp | Mary Span

4 juli 2023 | Mary Span | Evolutiegids

Thuiszorg, normaal leven in een dementiedorp

Een nieuwe generatie behandelfaciliteiten wil dementerende mensen integreren in de gemeenschap om hen heen, waardoor de scheidslijn tussen thuis en ziekenhuis vervaagt. De Hogeweyk® is in Nederland een grote inspiratiebron voor thuiszorg geworden voor mensen, die op zoek zijn naar humane zorg voor het groeiende aantal mensen met dementie.

Het concept van een dementiedorp van oprichters Eloy van Hal, Janette Spiering en Yvonne van Amerongen, betekent een grote paradigmaverschuiving in de verpleeghuiszorg. De Hogeweyk® Dementia Village, onderdeel van Vivium in Weesp en geopend in 2009, is het resultaat van een vernieuwende visie op zorg, wonen en welzijn die vooral humaan en holistisch wil zijn. De Hogeweyk is net als elke andere wijk. Een buurt voor mensen met en zonder dementie die onderdeel uitmaakt van de bredere samenleving. In De Hogeweyk vind je woningen waar mensen met een vergelijkbare levensstijl samenleven. Ze kunnen terecht in het restaurant, het theater, de supermarkt of een van de vele aangeboden clubs.

De Hogeweyk in Weesp richt zich
op mogelijkheden, niet op handicaps.

Naarmate de gevallen van dementie toenemen vormen de dementiedorpen de toekomst van de thuiszorg. De Hogeweyk heeft intussen meerdere nationale en internationale prijzen gewonnen voor de manier waarop de zorg op De Hogeweyk is georganiseerd. Het concept slaat zo aan, dat ook andere landen zoals het Verenigd Koninkrijk, Canada en de USA belangstelling tonen.

Vooruitgang kan niet zonder verandering. Radicale verandering betekent alles heroverwegen. Je loopt onvermijdelijk tegen dilemma’s en problemen aan. Hoe doe je dat in een omgeving waarin de dementiezorg vaak medisch wordt benaderd? Hoe behoud je je individualiteit zonder je ziekte te worden? Bij de humane zorg hoort in ieder geval een nieuwe taal. De juiste taal helpt om de meningen, houdingen, gedachten en acties van mensen te veranderen. Het juiste jargon helpt om humaner met elkaar om te gaan.

Er is geen one-size-fits-all
voor ouderen met dementie.

De Hogeweyk wil het stigma van dementie doorbreken, zodat mensen met dementie hun leven kunnen voortzetten in een wereld die voor hen veilig en voor iedereen toegankelijk is. Dat doen ze door in een inclusieve gemeenschap persoonsgericht te werken met professionele medische zorg en behandeling. Met behoud van autonomie en vrijheid. Deze focus betekent dat de diensten en zorg die aan de bewoners worden geboden gepersonaliseerd zijn waarbij ze dus afstappen van de one size fits all-pakketten uit het verleden. Als gevolg hiervan hebben bewoners meer keuzes waaruit ze kunnen kiezen. Bewoners krijgen ook de kans om te blijven genieten van de activiteiten waar ze van houden, zoals gezamenlijk schilderen, met de hond wandelen in de omgeving, een bewegingsklas bijwonen of bowlen.

Mensen willen niet in een instituut leven.

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat kleinschalig wonen goed werkt voor mensen met dementie. Bewoners betalen volgens een glijdende schaal en de wijk wordt gesubsideerd door de overheid, dezelfde sommen die voor een verpleeghuis gelden.

Dit voorbeeld laat zien dat de humane aanpak in de zorg mogelijk is. Zorgmodellen als die van De Hogeweyk kan zorgen voor een paradigmaverschuiving in de zorg. Die niet alleen humaan, maar ook holistisch is. Niet iedereen kan zich veroorloven om in zo’n dorp te wonen, maar dit soort zorg kan een inspiratiebron en opmaat zijn voor toekomstige zorg van ons allemaal.

Mary Span
AUTEUR MARY SPAN | ©DOESPLUS! | 230704
Trendjournalist/publicist en auteur van het boek Zinvolle [W]evolutie.
Hou ervan je te inspireren en te activeren voor zinvolle evolutie
in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.

Zorgeconoom Bram Wouterse

07-07-23: Moeten gepensioneerden straks 1,5 dag doorwerken om hun zorgkosten te kunnen betalen? Bron: Trouw.
Nieuwe evolutie | DoesPlus!

Bewuste levenswijze: begin in het hier-en-nu

Het nieuwe tijdperk van [w]evolutie is onderweg en niets kan dit verhinderen. Deze bewuste levenswijze wacht erop verwezenlijkt te worden, zodra de zelfzucht verslagen is.

Best Age | DoesPlus!

Be Your
Best Age

Ontdek hoe relevant 50-plussers kunnen zijn voor de maatschappij.

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?

Geverifieerd door MonsterInsights