CODE DUTCH | de twee gezichten van Nederland

Code Dutch | de twee gezichten van Nederland | DoesPlus!

Vignet Mary Span | DoesPlus!
18 september 2023

Code Dutch | de twee gezichten van Nederland

Het doemdenken is zo diep geworteld in de Nederlandse cultuur dat het een dagelijkse gewoonte is geworden. Ja, Nederland klaagt veel, maar is gek genoeg ook relatief gelukkig en vindingrijk. Maar we moeten niet de speelbal worden van zwartkijkerij.

Negativiteit is inmiddels zo diep in de Nederlandse cultuur geworteld dat het een standaardframe is geworden. Het internettijdperk en de sociale mediahype hebben daarin een grote rol gespeeld, want de meest zekere manier om op te vallen is om doemdenkerige en vingerwijzende verhalen te schrijven. Verhalen die mensen angstig of woedend maken. Dit is geen rocket science: evolutie heeft mensen ontworpen om speciale aandacht aan bedreigingen te besteden. En dat weten de media maar al te goed.

Code Dutch:
de Nederlander wil gezien worden,
als erkenning van zijn of haar bestaan.

Deze permanente wolk van negativiteit en slecht nieuws heeft een krachtig effect op de manier waarop Nederlanders hun land zien. We zitten in Nederland dicht op elkaars lip en nemen automatisch veel van elkaar over. Maar wie klein is, moet vindingrijk zijn. Er wonen ruim zeventien miljoen mensen in dit kikkerlandje. Juist omdat mensen op elkaars lip zitten, moeten we snel en helder met elkaar communiceren. Met die helderheid komt er ook veel slecht nieuws boven water, waarmee we vervolgens te dealen hebben. We zijn in dit ‘waterlandje’ daarom gedwongen om samen te werken en slimme maatregelen te treffen om in dit dichtbevolkte landje gelukkig te blijven leven. Daarom polderen Nederlanders niet alleen met elkaar, maar ze doen het ook met andere EU-lidstaten. De overlegcultuur komt vooral een klein land als Nederland goed uit. Dat heeft van Nederland is krachtig handelsland gemaakt.

Code Dutch is
doemdenken en pionieren.

Nederland is ook een pionierland. Wat het als eerste ter wereld doet, wordt vaak, zij het jaren later, nagedaan door de rest van de wereld. Neem het watermanagement, euthanasie of fietsbeleid. Nederland is een land waar mensen onafhankelijk kunnen denken en zich persoonlijk kunnen ontwikkelen. Hoe langer, hoe meer landen openen nu de discussie over de toepassing ervan in hun eigen land. Vanuit dit gezichtspunt gezien, wijst Nederland andere landen de windrichting van morgen.

We hebben echter in Nederland ook verkeerde afslagen genomen. Die hebben we niet op tijd herkend en ongedaan gemaakt. Met als gevolg voortwoekerende regulering, toenemende bureaucratie, stelselwijzigingen, decentralisatie, privatisering en marktwerking. Pogingen tot een stoppen of kering daarvan zijn nooit gelukt.

Code Dutch:
elke doemtirade heeft ook
ideologische deugpraal in zich.

Op een zeker moment kunnen we gewoonweg niet om het probleem heen. Neem de kwestie stikstof. De gevolgen van te veel stikstof zijn veelomvattend: soorten verdwijnen, enkele dominante soorten overheersen, er is bossensterfte, verlies aan insecten en achteruitgang van bodem- water- en luchtkwaliteit. We hebben in Nederland te lang gewacht met het nemen van duurzame maatregelen. Geen wonder dat er nu zoveel mensen de straat opgaan om te demonstreren voor een beter duurzaam beleid!

Door de negatieve ontwikkelingen komen we na veelvuldig nadenken en brainstormen tot de ontdekking dat technische foefjes niet helpen om de problemen te tackelen. De enige structurele oplossing is krimp van de veestapel en een omslag naar ecologische landbouw. We zien nu ook in dat alle sectoren moeten bijdragen aan het oplossen van het probleem, zowel de veehouderij, de luchtvaart, het verkeer, de industrie, de overheid als de internationale gemeenschap. Deze sectoren kunnen niet meer in de ontkenning blijven steken.

Code Dutch is ook:
handel zelf!

We zien aan dit denkproces, dat negativiteit helpt om het echte probleem en de oorzaken uiteindelijk boven water te krijgen. Door dit denkproces is de motivatie om de natuurcrisis aan te pakken bij meerdere partijen omhoog gegaan en is de wil tot samenwerking toegenomen.

Zoals we aan dit voorbeeld zien, hebben we de macht om zelf onze reactie te bepalen op gebeurtenissen in ons leven. In plaats van in de slachtofferrol te kruipen of negativiteit een hoofdrol in ons leven te geven, hebben we de keuze om een totaal andere reactie te kiezen. Het vraagt ook iets van het leiderschap: de moed om positie te kiezen, ergens voor te gaan staan en waar nodig ook tegenspraak te leveren, de rug recht te houden als het eigen morele kompas daarom vraagt. Ja, we kunnen ons eindeloos zorgen maken over de toestand in de wereld. We kunnen ook iets doen! We kunnen ervoor kiezen om een betekenisvolle bijdrage te leveren.

Code Dutch:
proud to be Dutch.

Negatieve emoties als woede, angst of verdriet hoeven niet per definitie vermeden te worden. Positieve actie betekent niet het negeren van het negatieve. Het betekent het accepteren van en het leren omgaan met het negatieve en dit omzetten naar een betekenisvolle bijdrage. Laten we ons tot het uiterste inspannen om Nederland in de vaart der volkeren te houden, juist nu dat onder druk staat door de elkaar in hoog tempo opvolgende crises. Waar wachten we nog op?

Mary Span | DoesPlus!
AUTEUR MARY SPAN | ©DOESPLUS! | 230918
Trendjournalist/publicist en auteur van het boek Zinvolle [W]evolutie.
Hou ervan je te inspireren en te activeren voor zinvolle evolutie
in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.
Het neosociale vooruitzicht lonkt | DoesPlus!

Het neosociale
vooruitzicht lonkt

De coronacrisis heeft politici van links tot rechts nog sterker de schaduwzijden van de neoliberale politiek doen inzien. De vraag is nu hoe de neosociale transformatie kan worden bevorderd.

Holisme als sleutel voor visionaire politiek | DoesPlus!

Holisme als sleutel voor
visionaire politiek

Er is een enorme honger naar een andere, meer verbonden maatschappij en visionaire politiek. We zullen in de politiek iets nieuws moeten bouwen dat er nog niet is: een holistische visie.

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?

Geverifieerd door MonsterInsights