BOEK | ZINVOLLE [W]EVOLUTIE

KOOP ‘M NÚ: DE ULTIEME GIDS VOOR
ZINVOLLE [W]EVOLUTIE

Recent rondde ik mijn boek over Zinvolle [W]evolutie af. Ik ben ervan overtuigd dat elk leven telt en dat ieder mens elke dag een positief en zinvol verschil kan maken voor de wereld. Het geven van inzichten over zelfevolutie en wevolutie zijn voor mij belangrijke thema’s.

‘Zinvolle [W]evolutie’ is verkrijgbaar als e-book (ePub) of als paperback.

Noot:
Je kunt de e-pub lezen met e-reader, ipad of computer.

MINDER EGO, MEER VERBINDING
Boeiende inspiratiebron voor iedereen
die op zoek is naar andere wegen.

Het Westen is de weg naar z’n ziel kwijt en kan zijn wil niet meer opleggen aan de wereld als geheel. Aan de horizon gloren weliswaar nieuwe ontwikkelingen, maar ook grote gevaren die een voorbode kunnen zijn voor een aardverschuiving. We hebben een nieuwe visie op de werkelijkheid nodig – een pad van zelfevolutie en wevolutie dat leidt naar verbinding met onze essentie, een holistische manier van samenleven en een integrale omgang met de natuur. Er is nog nooit een urgenter moment geweest voor zinvolle [w]evolutie dan nu!

Dit boek, dat inzicht geeft over de wereld van vandaag, leert dat al het leven op aarde afhangt van onze verbinding en daden. Wij kunnen de rentmeesters voor zinvolle [w]evolutie zijn. Zie het als een geweldige kans om te groeien!

boek Zinvolle [W]evolutie

DIT ZEGGEN DE LEZERS VAN
ZINVOLLE [W]EVOLUTIE

Gerrit Jansen | EvolutiegidsGerrit Jansen, wijsheer en numeroloog:

Mary heeft Monnikenwerk verricht. Laat ik daarmee deze recensie maar beginnen. Vroeger stonden in de boekenkasten de Bijbel en de Encyclopedie naast elkaar, daarnaast mag ‘Zinvolle (W)evolutie’ niet meer ontbreken.
Deze inspiratiebron heeft een oneindige waarde. In de mondiale ontwikkeling van het Vissentijdperk naar het Watermantijdperk is er kosmische navigatie nodig. Mary geeft ons deze met haar boek. Het is omvangrijk en ik heb het genoegen gehad om het manuscript te mogen lezen. Ik heb het mogen ervaren als een herinwijding en op veel maatschappelijke pijnpunten legt Mary haar liefdevolle maar duidelijke vinger.
Je komt tot de ontdekking dat het stellen van de ‘Waarom-vraag’ geen zin heeft; je kunt beter de ‘Waartoe-vraag’ stellen, dan ontstaat het inzicht. Maar dan, inzicht zonder handeling brengt ook geen verandering. Wanneer je voor een beslagen ruit naar buiten kijkt zie jij niets, maar ook degene die voor het raam staat ziet jou niet. Dus laat je door het boek inspireren en maak je binnenkant schoon. Volg je ademhaling en ga je herverbinden met je bron. Dan zal het grote ontwaken worden versterkt. De bezieling is nodig om verbindingen te maken en dit boek kan je daarbij ondersteunen.
Wel een advies om regelmatig een leespauze in te lassen om de omvangrijke informatie te laten landen en het daarna te laten indalen.
Dit boek versterkt je welzijn vanuit het vertrouwen dat er voor ons wordt gezorgd en vooral in deze persoonlijke, pittige tijden. Angst en twijfel hebben is en blijft wantrouwen hebben naar de Bron waaruit wij zijn ontstaan.

Freek van LeeuwenFreek van Leeuwen, geestkundige:

In haar e-boek ‘Zinvolle (w)evolutie’ schetst Mary Span een uitgebreid beeld van hedendaagse evoluties die zich op het persoonlijke vlak in de mens en tegelijkertijd om die mens heen in de maatschappij, in het bedrijfsleven en in de politiek afspelen. Op al die gebieden vinden meerdere ontwikkelingen plaats met ieder hun eigen kenmerken, die door haar op een verantwoorde wijze kort en bondig worden beschreven. Haar grote kennis van al die richtingen blijkt hieruit, dat van ieder van die richtingen een duidelijk beeld ontstaat.
De uitspraak van Jung dat de mens op aarde is gekomen met één groot doel, namelijk zelfverwerkelijking, ‘zelf-evolutie’, wordt door haar boek bevestigd en voor ieder die kennis wil nemen van de rijkdom aan evoluties die daarnaast spelen in de mensheid, de (w)evolutie, is dit goed leesbare boek een aanrader!

Aleida Hendriks:

Iedereen die niet gelukkig is met de toestand in de wereld zou dit boek moeten lezen. Het lezen van de vele bladzijden werkt als een hypnotiserende aansporing bij jezelf na te gaan wat je persoonlijk kunt doen om daarin verandering te brengen.

Boek Zinvolle [W]evolutie

Alle belangrijke levensgebieden worden besproken om jou te helpen om evolutionair verschil te kunnen maken. Dit boek wordt inmiddels gezien als een gids voor persoonlijke evolutie vanuit verbinding.

We leven in een wereld vol met beklemmende, fictieve verhalen. We leven wellicht in een nieuwe wereldoorlog, nu Poetin op 24 februari 2022 Oekraïne is binnengevallen. De rode vlag van het Oosten moet immers overal wapperen. Er is echter meer aan de hand. Ons dominante, westerse wereldbeeld van ontkoppeling vertelt ons, dat

  • we geen verbinding hebben met onze essentie
  • we van elkaar gescheiden zijn, en
  • we op gespannen voet met de natuurlijke wereld leven.

We staan als ’t ware tegenover de natuur en zelfs tegenover onze eigen natuur. De toekomst en de hoop van de volgende generaties en al het andere leven op Moeder Aarde staat op het spel.

Zodra we ons wereldbeeld veranderen,
wordt een alternatieve wereld mogelijk.

Het lijkt wel of we verleerd hebben onszelf holistisch te ontwikkelen. We zijn vergeten dat onze gedachten, uitspraken en gevoelens invloed hebben op de materie en dat de bron van alle ellende ons ego is. Met ego-denken dromen we de verkeerde kant op. Zinvolle [W]evolutie roept daarom op tot bewuste evolutie vanuit verbinding.

Het zoemt en gonst in vernieuwingsland. We staan aan de vooravond van een groot ontwaken en een transformatie. Maar radicale verandering komt alleen tot stand door onszelf vragen te stellen, de oude wijsheid op te diepen en de huidige wereldorde onder een vergrootglas te leggen.

De pioniers, die ons al zijn voorgegaan, hebben belemmerende factoren zoals het ego met haar angsten bewust losgelaten en hun mindset veranderd. Zij hebben bewuste keuzes gemaakt waardoor zij hun doelen voor zinvolle [w]evolutie veel sneller bereiken. Ze zijn onze voorgangers in planetaire heelwording. Nu jij nog…

Eerst even pootje baden?

Download dan de pdf via onderstaande knop!
In enkele pagina’s deel ik de inhoudsopgave, intro en boekomschrijving.

COPYRIGHT | CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?