BEZINNING | authentiek leven zonder masker

bewustzijn | Mary Span

Vignet Mary Span | DoesPlus!
18 juli 2023

Durf authentiek te leven, zonder masker

Filosoof Søren Kierkegaard geloofde, dat authentiek zijn betekent dat je breekt met culturele en sociale beperkingen en dat je een zelfbepaald leven leidt. We streven echter massaal naar een (ideale) persoonlijkheid te zijn die extravert, emotioneel stabiel, vriendelijk en vooral betekenisvol is. We streven helemaal niet naar eigenheid.

Een mens bestaat uit twee delen: de essentie en de persoonlijkheid. De essentie in de mens is het eigene in hem of haar. De persoonlijkheid is het niet-eigene, het is ontstaan uit genetische overerving en omgevingsfactoren. Het is wat van buitenaf is gekomen, wat iemand heeft geleerd, wat hij weerspiegelt, alle sporen van indrukken van de buitenwereld die in de herinnering en in gewaarwordingen zijn blijven hangen, alle woorden en bewegingen die zijn aangeleerd, alle gevoelens ontstaan door nabootsing. Dit alles is de persoonlijkheid.

Een klein kind heeft nog geen
persoonlijkheid. Het is nog authentiek.

Authentiek leven betekent dat je de verantwoordelijkheid neemt voor je beslissingen en altijd trouw probeert te zijn aan jezelf. En dat is best moeilijk, want we worden steeds getriggerd door de beïnvloeding van andere mensen. We leren zelfs om ons eigene voor anderen te verbergen. Als we teveel openheid zouden tonen, zouden we te kwetsbaar worden. En dat willen we niet.

Een heel belangrijk moment in iemands leven breekt aan wanneer iemand onderscheid probeert te maken tussen zijn persoonlijkheid en zijn essentie. We zien steeds dat een persoonlijkheid in iemand de boventoon voert en dus actief is en dat zijn essentie het passieve element in iemand is. Innerlijke groei kan pas beginnen als de verhouding wordt omgedraaid en als we breken met de culturele en sociale beperkingen. Pas dan kunnen we streven naar authentiek leiderschap en kunnen we proberen te handelen naar de ware realiteit in onszelf. Dat betekent dat we bewust moeten worden.

De essentie heeft betere kansen zich te ontwikkelen
bij mensen die dichter bij de natuur leven
en onder moeilijke omstandigheden leven.

De essentie is meer ontwikkeld bij mensen die minder cultuurmens zijn. Maar toch – hoe gek het ook klinkt – is het hier belangrijk de kracht in de persoonlijkheid te ontwikkelen. Zonder deze kracht is het onmogelijk je als authentiek leider te kunnen ontwikkelen en te handhaven. Voor een succesvol begin van werk aan zichzelf is dus een evenredige ontwikkeling van de persoonlijkheid en de essentie nodig.

Hoewel er veel trainingen worden aangeboden met aanlokkelijke namen als ‘zo vind je de authentieke leider in jezelf’ of ‘een beter mens in één dag’ moet je er rekening mee houden dat je persoonlijkheid of essentie perfectioneren flink aanpoten is. Dat vraagt namelijk om bewustzijn in jezelf en bevrijding. Dit hangt alles samen met het fundamentele probleem: hoe je te bevrijden van programmeringen, het onware, mogelijk trauma en verbeelding en tegelijkertijd hoe bouw je meer zelfbewustzijn en objectief bewustzijn op? Het wakker worden is hét begin van het innerlijk werk. Vervolgens kunnen we de beperkende en onszelf belastende (en dus ongelukkig-makende) gewoonten achter gaan laten, want die kunnen slechts in onbewustheid bestaan.

Eckhart Tolle leert ons
in het hier-en-nu te leven.

Ik zou eraan toe willen voegen: leer jezelf kennen in het hier-en-nu. In wakende slaap zijn we onbewust in die zin dat we ons zelf niet herinneren. Een werkbare omschrijving van het zelf vinden is: ‘in elke situatie met volle aandacht aanwezig zijn, in een voelende waarneming van mijzelf in het hier-en-nu’. We zien dan in, dat als we naar buiten gericht zijn we ons zelf totaal vergeten. Bewust neutraal waarnemen en het volgen van de kennis die we dan opdoen, zal ons zelfbewustijn frequenter en langduriger maken. En als we dat weten te bestendigen kunnen we objectief bewustzijn bereiken en dus in onze essentie komen zonder dat we nog getriggerd worden door de buitenwereld.

Waarom zouden we zoveel moeite doen om authentiek bewustzijn te bereiken? We doen heel veel zelfkennis op, we zijn wakker ongehinderd door negatieve gedachten, laten ons niet meer leiden door trends, hausses of het meningencircus. Er komt gestadig en in ons eigen tempo een vrijmakende ontwikkeling op gang, die geleid wordt door innerlijke wijsheid, ons uit de slavernij bevrijdt en onze evolutie op gang brengt. In tegenstelling tot wat veelal wordt gedacht, is de mens nog lang niet uit-geëvolueerd!

Mary Span
AUTEUR MARY SPAN | ©DOESPLUS! | 230718
Trendjournalist/publicist en auteur van het boek Zinvolle [W]evolutie.
Hou ervan je te inspireren en te activeren voor zinvolle evolutie
in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.
Ken uzelf! | DoesPlus!

Een mieters leven zit in jezelf

De mens staat heel ver af van zelfkennis. Zijn we te druk met de waan van de dag?

Sociaal geven | DoesPlus!

Waarom lief zijn voor anderen gezond is

De wetenschap laat zien dat altruïstisch gedrag niet alleen het welzijn bevordert maar ook bijdraagt aan een lang leven.

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?

Geverifieerd door MonsterInsights